VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
Základy arrow-left 
Písmo arrow-left 
Odstavce arrow-left 
   Zarovnání,
   odsazení
arrow-left 
   Tok textu arrow-left 
   Ohraničení,
   stínování
arrow-left 
   Tabelátory arrow-left 
   Odrážky
   a číslování
arrow-right 
Styly arrow-left 
Vzhled stránky arrow-left 
Tabulky arrow-left 
Grafika arrow-left 
Pomocné nástroje arrow-left 
Dlouhé publikace arrow-left 
Typografické minimum arrow-left 
Cvičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Odrážky a zejména číslování lze přidat do stylu a tak dosáhnout např. automatického číslování různých úrovní nadpisů apod.

  Odrážky

Slouží k vyznačení odstavců pomocí grafických symbolů.  Aktuálními odrážkami můžeme vyznačovat tlačítkem tl_odrážky.gif (1031 bytes), pokud chceme odrážky změnit nebo nastavit jiné, použijeme Formát/Odrážky a číslování.

Buďto vybíráme z nabízených možností odrážek nebo se přes tlačítko vlastní dostaneme do další nabídky, kde můžeme ovládnout všechny základní části odrážek.

U každého symbolu odrážky (Odrážka...)můžeme nastavit jeho velikost, barvu apod. (Písmo...).

Umístěním odrážky je míněna vzdálenost odrážky od okraje odstavce (zrcadla). Umístěním textu se rozumí vzdálenost druhého a dalších řádků odstavce se zarážkou od okraje (odpovídá to odsazení levého okraje odstavce).

Za každou odrážku je automaticky vkládán tabelátor,  proto úpravu vzdálenosti mezi odrážkou a textem na prvním řádku odstavce je třeba provést změnou v tabelátoru.

  Číslování

Pro číslování platí totéž co pro odrážky. Můžeme vybrat z nabízených možností nebo si nastavit vlastní podobu číslování.

Zde nutné upozornit zejména na změnu počátku číslování. Word automaticky čísluje průběžně, t.j. první očíslovaný odstavec má jedničku a další následující čísla, i když nejsou přímo za sebou. Pokud chceme mít vícekrát totéž číslo, musíme v této nabídce změnit počáteční číslo pro první z odstavců, ve kterých chceme číslování změnit. Word pak začne opět průběžně číslovat od námi nastavené hodnoty.

Za číslem je opět vložen automaticky tabelátor.

Víceúrovňové odrážky a číslování

Pro vytváření seznamů s více úrovněmi použijeme Víceúrovňové odrážky. Zde můžeme vytvářet seznamy, které mají několik různých odrážek podle úrovně v seznamu, vnořené číslování případně kombinaci obou (např. číslování v první úrovni a odrážky v dalších apod. Při vytváření této poměrně složitější struktury je možné postupovat několika způsoby a ne vždy dostaneme na první pokus požadovaný výsledek.

Zde nabízíme jeden možný způsob, jak dostat vícenásobný seznam:

1
Napíšeme jednotlivé položky seznamu, každou do jednoho odstavce.
2
Vybereme celý připravený seznam.
Nastavíme přes nabídku Formát /Odrážky a číslování /Víceúrovňové vzhled odrážek (příp. další vlastnosti — velikost odsazení, počátek číslování apod.)
odrazky1.gif (2331 bytes) odrazky2.gif (2655 bytes)
3
Postupně vybíráme části seznamu pro další úrovně (nejprve druhou a vyšší) a zvyšujeme jim odsazení. Nejsnáze tlačítkem 
4
Potom vybereme třetí a příp. vyšší úrovně a provedeme totéž.
odrazky3.gif (2656 bytes) odrazky4.gif (2672 bytes)

Druhou možností je předem naznačit i rozlišení úrovní pomocí tabelátorů, ale úspěšnost tohoto postupu závisí na rozmístění tabelačních zarážek, velikosti odsazení u odrážek, „směru větru“ a na tom, zda se Word „dobře vyspal“.

Odrážky a zejména číslování lze přidat do stylu a tak dosáhnout např. automatického číslování různých úrovní nadpisů apod.


procvičení: 3. cvičení a souhrnné cvičení.