VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
1. cvičení psaní textu arrow-left 
2. cvičení úpravy odstavců arrow-left 
3. cvičení tabelátory, odrážky, ohraničení arrow-right 
4. cvičení styly arrow-left 
1. souhrnné cvičení arrow-left 
5. cvičení arrow-left 
6. cvičení arrow-left 
7. cvičení arrow-left 
2. souhrnné cvičení arrow-left 
8. cvičení arrow-left 
9. vičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Tabelátory

Nejprve si vyzkoušíme práci s tabelačními zarážkami.

 1. Zapněte si zobrazení netisknutelných znaků, ať jsou vidět konce řádků a umístění tabelátorů.

 2. Napište ve Wordu seznam žáčků se dvěma známkami a průměrem podle následujícího obrázku a přidejte si do něj ještě několik vlastních jmen. Mezi jednotlivými slovy stiskněte tabelátor, jak je naznačeno v ukázce.

    Povšimněte si, že text je tabelátorem rozmístěn k pravidelně nastaveným zarážkám, jejichž rozmístění je vidět pod pravítkem. Vzhledem k tomu, že slova nejsou stejně dlouhá, je výsledek poněkud rozházený  Pokud bychom chtěli mít odpovídající slova pod sebou, museli bychom na některých místech stisknout tabelátor vícekrát, abychom dostali správné rozmístění. Proto rozmístíme do tohoto textu vlastní tabelační zarážky.

 3. Vyberte celý seznam a nastavte tabelační zarážky do pravítka. (Podrobnosti zde.) Zarážky nastavte tak, aby u jména a příjmení bylo zarovnání vlevo a pro češtinu, matematiku a průměr na střed. Výsledek by mohl dopadnout následovně:

 4. Prohlédněte si i nastavení tabelátorů v nabídce Formát/Tabutátory a přidejte si k některý zarážkám vodící znaky.

Veškeré poznatky potřebné pro tuto část cvičení naleznete v kapitole o tabelárotech.


Odrážky a číslování

Předchozí seznam si zkopírujte ještě dvakrát za sebe a smažte z něho známky a  tabelátory mezi jménem a příjmením.

 1. Nejprve si na tomto jednoduchém seznamu vyzkoušejte odrážky a číslování přímo tlačítky.

 2. Vyberte odrážkový seznam a změňte v něm odrážky na jiný tvar.

 3. Napište dva odstavečky  libovolného textu, který má v každém odstavci několik řádků a vyzkoušejte na něm odrážky a změny nastavení vzdáleností u odrážek a okrajů textu. Výsledek po vašich pokusech by mohl vypadat například takto:

 4. Do seznamu žáků si předejte slovo třída a pomocí vícenásobného číslování jej upravte do následující podoby:

Veškeré poznatky potřebné pro tuto část cvičení naleznete v kapitole o odrážkách.


Ohraničení a stínování

 1. Otevřete si do Wordu dokument, který jste vytvořili v předchozím cvičení.

 2. Uvědomte si, že je rozdíl, jestli ohraničujete odstavec nebo vybraný text, a upravte některé odstavce textu do podoby, která formálně odpovídá následujícím ukázkám.

 3. Všechny odstavce textu jsou ohraničené, mezi jednotlivými odstavci je čára, stínování je přiřazeno každému druhému odstavci. Povšimněte si, že při automatickém nastavení přesahuje ohraničení okraj zrcadla.

 4. Celý text je v jednom rámečku, okraje odstavců jsou mírně posunuty, aby se okraje ohraničení zarovnaly s okrajem zrcadla.

 5. V textu jsou ohraničena jen některá slova — použijeme ohraničení na vybraný text.

 6. Odstavce upravte tak, že některé budou mít čáru na boku, jiné budou odděleny čarou od následujícího odstavce. Vyzkoušejte si, že můžete změnit vzdálenost ohraničení od textu. Uvědomte si, které vzdálenosti měníme v listu ohraničení a které je nutno změnit v odstavci, abychom dostali požadovaný vzhled dokumentu.

Veškeré poznatky potřebné pro tuto část cvičení naleznete v kapitole o ohraničení a stínování.