VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
MS WORD
menu
1. cvičení psaní textu arrow-right 
2. cvičení úpravy odstavců arrow-left 
3. cvičení tabelátory, odrážky, ohraničení arrow-left 
4. cvičení styly arrow-left 
1. souhrnné cvičení arrow-left 
5. cvičení arrow-left 
6. cvičení arrow-left 
7. cvičení arrow-left 
2. souhrnné cvičení arrow-left 
8. cvičení arrow-left 
9. vičení arrow-left 
Informace o studiuEn  Ru

Opište následující text a soustřeďte se na správné psaní znaků na počítači. Podrobnosti naleznete zde.

Kružnicí se středem Sk a poloměrem r nazýváme množinu právě těch bodů, které mají stejnou vzdálenost r od pevného středu Sk — středu kružnice.

Poloměrem kružnice podle souvislosti nazýváme jednak každou úsečku, jejímž jedním krajním bodem je střed kružnice a druhým krajním bodem je libovolný bod této kružnice, jednak délku této úsečky. Podle potřeby lze však mluvit o délce poloměru. Obdobně průměrem kružnice nazýváme jednak každou tětivu kružnice, která obsahuje její střed, jednak délku této tětivy. Podle potřeby lze také mluvit o délce průměru.

Kruhem k se středem Sk a poloměrem r nazýváme množinu těch bodů, které mají od pevného bodu Sk (zvaného střed kruhu) vzdálenost nejvýše rovnou číslu r.

Označení:

r — poloměr

d — průměr

o = 2pr = pd — délka kružnice (obvod kruhu)

S = pr2 — obsah kruhu


Pomocí nabídky Písmo a tlačítek na úpravu odstavců upravte napsaný text do následující podoby:

Definice:

     Kružnicí se středem Sk a poloměrem r nazýváme množinu právě těch bodů, které mají stejnou vzdálenost r od pevného středu Sk — středu kružnice.

     Poloměrem kružnice podle souvislosti nazýváme jednak každou úsečku, jejímž jedním krajním bodem je střed kružnice a druhým krajním bodem je libovolný bod této kružnice, jednak délku této úsečky. Podle potřeby lze však mluvit o délce poloměru. Obdobně průměrem kružnice nazýváme jednak každou tětivu kružnice, která obsahuje její střed, jednak délku této tětivy. Podle potřeby lze také mluvit o délce průměru.

     Kruhem k se středem Sk a poloměrem r nazýváme množinu těch bodů, které mají od pevného bodu Sk (zvaného střed kruhu) vzdálenost nejvýše rovnou číslu r.

Označení:

r — poloměr

d — průměr

o = 2pr = pd — délka kružnice (obvod kruhu)

S = pr2 — obsah kruhu


Na textu si také vyzkoušejte kopírování a přesun bloků. Vyměňte odstavce v definiční části, část s označením zkopírujte ještě jednou na konec textu apod.