UČEBNÍ TEXTY


1. Úvod do AutoCAD

Seznamte se s prostředím AutoCAD(-u), které je stručně popsáno v části 1.
Část 01:   Učební text     Cvičení

2. Výběr objektů v AutoCAD

Z výběru objektů si vyzkoušejte a zapamatujte nejčastěji používané výběry objektů, a to výběr objektů myší a výběr objektů oknem.
Část 02:   Učební text     Cvičení

3. Zadávání dat a kreslící jednotky

Zadávání dat věnujte velkou pozornost. Měli byste dobře znát možné formáty zadávání čísel, způsoby zadávání délek a úhlů a v neposlední řadě zadávání absolutních i relativních souřadnic v kartouzském a polárním souřadném systému. seznamte se i s možnostmi nastavení kreslících jednotek a jejich zobrazované přenosti.
Část 03:   Učební text     Cvičení

4. Nástroje usnadňující kreslení

Nástroje usnadňující kreslení nám - jak už napovídá název - usnadňují a zrychlují vytváření výkresu. Věnujte jim pozornost.
Část 04:   Učební text     Cvičení

5. Kreslení 2D objektů (1)

V této části se naučíme kreslit základní 2D objekty. Seznamte se s jejich vlastnostmi a vyzkoušejte si všechny možnosti jejich vytváření.
Část 05:   Učební text     Cvičení

6. Uchopování objektů (jednorázové)

V AutoCAD(-u) můžeme při kreslení objaktů využívat trvalé uchopovací režimy (viz část "Nástroje usnadňující kreslení") nebo jednorázové uchopovací režimy (dočasné, platné pouze pro příkaz, ve kterém jsou použity). S těmito se podrobně seznamme, protože bez nich se "nedá kreslit" - viz text.
Část 06:   Učební text     Cvičení

7. Kreslení 2D objektů (2)

V této kapitole se naučíme kreslit zbývající 2D objekty s výjimkou objektů, které jsou „ve spodní části menu“. Příkazy Tabulky, Šrafy…, Gradient…, Oblast, Překrýt a Text budou probrány v samostatných kapitolách.
Část 07:   Učební text     Cvičení

8. Editace objektů

Nakreslené objekty lze dále upravovat pomocí editačních (modifikačních) příkazů. Před zkoušením těchto příkazů si zopakujte způsoby vybírání objektů. U většiny příkazů lze provést výběr objektů buďto před příkazem, nebo až po zadání příkazu. Pokud jsou objekty vybrány předem a příkaz to akceptuje, výzva „Vyberte objekty“ se už v příkazu neobjeví. Pokud příkaz výběr objektů předem neumožňuje, případný předchozí výběr prostě ignoruje.
Část 08:   Učební text     Cvičení

Zadání k průběžné kontrole studia

V přiložených souborech jsou 4 zadání, které mi prosím pošlete na důkaz toho, že průběžně studujete... Vypracovaná zadání mi zašlete mailem (krejci.a@fce.vutbr.cz); je to jedna z podmínek nutných k udělení zápočtu.
Kontrola studia:   Kontrolní zadání 1     Kontrolní zadání 2

9. Šrafy

Šrafování je jednou z důležitých činností při dokončování výkresu. Naučte se tyto šrafy vytvářet. Pozornost věnujte též poznámkám týkajícím se počátku šrafování, volbě hranic šrafování a vlastnostem šraf.
Část 9:   Učební text

10. Přechody

S tzv. přechody se pracuje obdobně jako se šrafami, jen místo typu a vzoru šraf se nastavuje barva výplně objektu, resp. barvy výplně a typ přechodu z jedné barvy do druhé.
Část 10:   Učební text

11. Hladiny

K organizování kreseb ve výkrese používáme tzv. hladiny, které umožňují uspořádat části výkresu do samostatných „vrstev“ dle kategorií objektů. Hladinám pak lze přiřadit barvu, styl a tloušťku čáry; objekty kreslené nebo přesunuté do dané hladiny pak tyto vlastnosti zdědí. Naučte se tuto praktickou pomůcku využívat.
Část 11:   Učební text     Cvičení