CHARATERISTIKA A OBSAH PŘEDMĚTU


Základní charakteristika předmětu

Předmět: GU52 · AutoCAD
Rozsah: 0 - 2
Zakončení: zápočet
Počet kreditů:   2

Cíl předmětu

Anotace předmětu

Požadované znalosti

Výstupy předmětu (získané znalosti a dovednosti)

Harmonogram předmětu

Doporučená literatura