Příklad 08

  1. Na disku D: si vytvořte vlastní složku, kterou po ukončení práce smažte.

  2. Kliknutím pravým tlačítkem myši a následnou volbou příkazu Save Target As ... si uložte soubor pr08-01.xls do své složky.

  3. Soubor pr08-01.xls si otevřete a vyčkejte pokynů vyučujícího.


Analýza dat

List Hledání řešení List Lin. regrese

Správa dat a informací v seznamech

List Faculty Data Na základě tabulky na listu Faculty Data si pod tuto tabulku vložte funkce, které spočítají
Nápověda: funkce COUNTIF(oblast;kritérium) spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Podrobnější informace získáte v nápovědě MS Excelu k této funkci.

Na základě tabulky vytvořte grafy dle vlastního uvážení.