Příklad 07

 1. Na svém disku si vytvořte vlastní složku.

 2. Kliknutím pravým tlačítkem myši a následnou volbou příkazu Save Target As ... si uložte textový soubor provoz2000.txt do své složky. Obsah tohoto souboru vidíte na níže uvedeném obrázku; soubor si samozřejmě můžete též sami otevřít např. v aplikaci Notepad.


 3. Obsah tohoto textového souboru chceme zpracovat v aplikaci MS Excel. Protože však jde o obyčejný textový soubor, musíme nejdříve v MS Excelu provésty import dat z tohoto souboru. Z nabídky MS Excelu si vybereme příkaz Soubor | Otevřít. V rozevíracím seznamu Kde hledat si vybereme svou složku a v rozevíracím seznamu Soubory typu klepneme na položku Textové soubory. Pak poklepeme na soubor, který chceme importovat (provoz2000.txt).

 4. Automaticky se nám otevře Průvodce importem textu, který má celkem tři části. V prvním kroku nastavíme Začátek importu na řádku na hodnotu 6 a Typ souboru na Windows (ANSI). Poté klikneme na tlačítko Další.


 5. Ve druhém kroku nastavíme oddělovače sloupců na pozice 10, 25, 40, 55 a 70. Opět klikneme na tlačítko Další.


 6. Ve třetím kroku průvodce importem textu ponecháme formát dat ve všech sloupcích nastavený na hodnotu obecný. Import textu dokončíme kliknutím na tlačítko Dokončit.


 7. Obsah importovaného souboru by se nám měl zobrazit v níže uvedeném tvaru. Pokud ne, provedeme import dat znovu a dáme si na něm více záležet.


 8. Je důležité si uvědomit, že skutečný formát souboru se nezměnil, přestože se zdá, že je soubor ve formátu sešitu aplikace MS Excel. Soubor si proto uložíme jako sešit aplikace MS Excel - v nabídce Soubor si vybereme příkaz Uložit jako a v rozevíracím seznamu Typ souboru klepneme na typ Sešit Microsoft Excel (*.xls) a klepneme na tlačítko Uložit.

 9. Nyní je vaším úkolem upravit tento dokument tak, aby vypadal níže uvedeným způsobem. Potřebné řádky a sloupce vložíme příkazem nabídky Vložit | Řádek nebo Sloupec. Všechny hodnoty počítejte pomocí vzorců; zaměřte se na rozdíly mezi absolutními a relativními adresami buněk. Buňky B20, C20 a F20, G20 slučte a nadefinujte pro ně takový vlastní formát, aby se vždy za číslem automaticky zobrazoval text kilometrů a litrů. Nakonec tabulku zformátujte podle vzoru.


 10. Na základě vypočtených dat sestrojte výsečový graf znázorňující podíl jednotlivých automobilů na celkovém počtu najetých kilometrů. Tento graf vložte na nový list s názvem Podíl.


 11. Jako druhý graf sestrojte skládaný sloupcový graf s 3D efektem znázorňující celkový počet najetých kilometrů v jednotlivých měsících. Tento graf vložte na nový list s názvem Měsíce.


 12. Výsledek své práce ukažte vyučujícímu.