Příklad 05 + 06

Dokončete si minulý příklad. Pokud budete hotovi, vyzkoušejte si výpočet hodnoty Ludolfova čísla podle vztahu S. Ramanujana.
Nápověda k vybraným funkcím

SUMA( ... ) vrátí součet všech čísel zadaných jako argumenty
SOUČIN( ... ) vrátí součin všech čísel zadaných jako argumenty
PI() vrátí hodnotu Ludolfova čísla π s přesností na 15 číslic; tato funkce nevyžaduje žádné argumenty
POWER(číslo;mocnina) umocní číslo na zadanou mocninu
ODMOCNINA(číslo) vrátí druhou odmocninu zadaného čísla
FAKTORIÁL(číslo) vrátí faktoriál zadaného číslaOmezení přesnosti na 15 číslic

Bez ohledu na to, jak jsou čísla zobrazena, budou v aplikaci Excel čísla uložena s přesností až 15 číslic. Jestliže číslo obsahuje více než 15 platných číslic, budou další číslice převedeny na nuly (0).