Příklad 04

Samostatná práce

 1. Na svém disku si vytvořte vlastní složku.

 2. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tento odkaz a následnou volbou příkazu Save Target As... si uložte sešit aplikace MS Excel do své složky.

 3. Uložený soubor si otevřete. Vaším úkolem je upravit tento soubor podle níže uvedených pokynů tak, aby po vytištění vypadal jako následující dokument:

 4. List s názvem List1 přejmenujte na Data.

 5. Do sloupce B doplňte funkci, která vypíše název dne v týdnu odpovídající datu uvedenému ve sloupci A. K zobrazení názvu dne v týdnu použijte funkci HODNOTA.NA.TEXT – malá nápověda:
  =HODNOTA.NA.TEXT("30.4.1999";"dddd") vrátí pátek,
  =HODNOTA.NA.TEXT(A8;"dddd") vrátí den v týdnu odpovídající datu uvedenému v buňce A8.

 6. Data ve sloupci C představují vkládanou (kladná hodnota) či vybíranou (záporná hodnota) částku. Všechny tyto hodnoty zformátujte tak, aby byly zobrazeny na dvě desetinná místa a následovány symbolem měny .

 7. Buňky sloupce D budou obsahovat textový řetězec vklad či výběr v závislosti na uvedené částce ve sloupci C. Použijte podmínku KDYŽ.

 8. Ve sloupci E bude zobrazena hodnota zůstatku po provedené operaci. Použijte vhodný formát zobrazení částky. Přepokládejte počáteční zůstatek 0 Kč.

 9. V případě výběru vyššího než 10 000 Kč se ve sloupci F zobrazí text Překročen limit výběru, jinak se nezobrazí nic. Použijte podmínku KDYŽ.

 10. Pod tabulku doplňte vzorce pro stanovení maximálního vkladu a maximálního výběru.

 11. Tabulku vhodně zformátujte (můžete použít automatický formát).

 12. Na základě vyplněné tabulky graficky znázorněte výši zůstatku během celého sledovaného období. Použijte spojnicový graf, který vložíte na nový list s názvem Zůstatek. Nezapomeňte správně zvolit popisky osy x. Při tvorbě grafu se řiďte následujícím vzorem: