Příklad 02

Samostatná práce

Příklad

  1. Kliknutím pravým tlačítkem myši na tento odkaz a následnou volbou příkazu Save Target As ... si uložte sešit aplikace MS Excel do své složky.

  2. Uložený dokument si otevřete.

  3. List List1 přejmenujte na Data.

  4. Tabulku na listu Data doplňte až do 360 stupňů.

  5. Do sloupců B a C doplňte vhodný vzorec, který spočte hodnotu funkce sinus a kosinus pro daný úhel ve stupních.

  6. Ve sloupci D si nadefinujte funkci, která bude počítat součin hodnot sinus a kosinus pro daný úhel.

  7. Tabulku si vhodně zformátujte.

  8. Z této tabulky vytvořte na samostatném listu graf s průběhy všech tří funkcí podle níže uvedeného vzoru.