Příklad 01

Příklad

  1. Na svém disku si vytvořte vlastní složku.

  2. Vytvořte tabulku podle vzoru na obr. 1. Při vytváření tabulky se můžete inspirovat rozvržením tabulky uvedeným na obr. 2. Na závěr na základě zadaných a vypočtených hodnot vytvořte graf podle vzoru na obr. 3.Obrázek 1Obrázek 2

Obrázek 3