Úvod

Excel patří do skupiny programů, které se říká tabulkové procesory nebo spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní program pro řešení obecných vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou škálu funkcí matematických, ale i statistických a finančních, nezanedbatelná je rovněž schopnost grafické prezentace dat i možnost provádět složitější odborné analýzy či rozbory.
Spolu s textovými editory jsou nejpoužívaným nástrojem pro široké spektrum uživatelů počítačů od vědců, inženýrů, ekonomů, manažerů až po sekretářky. Charakteristické pro ně je to, že poskytují uživatelům různých profesí řadu nástrojů, které jim dávají možnost zpracovávat svoje data vlastními silami bez pomoci odborníků-programátorů. Pro pracovníky z řídících, organizačních, obchodních a propagačních oblastí podniků se stává tato kategorie nezbytností stejně jako kdysi kalkulačka.
Vedle Excelu je dalším nejrozšířenějším produktem této kategorie např.Quattro Pro, SuperCalc, Lotus 1-2-3 či Kalk602.

Tabulkové procesory používá velmi široký okruh uživatelů nejen z hlediska profesí, ale i z hlediska odborné úrovně. Někteří uživatelé se spokojí jen s  nepatrnou částí jeho vlastností, které pokryjí jejich nejnutnější potřeby. Jiní mohou klást vyšší nároky na možnosti programu, a pak je mohou doplnit nebo zdokonalit programováním ve Visual Basicu.

Tento materiál slouží jako učebnice a zároveň průvodce pro cvičení z Excelu. Měl by poskytnout oporu úplným začátečníkům, i těm, kteří už nějaké zkušenosti se základním ovládáním programu mají a potřebují je zdokonalit. Student by se měl naučit běžně se v jeho prostředí pohybovat a rutinně využívat funkce pro tvorbu tabulek, jejich formátování a grafické znázornění. Rovněž by měl získat přehled o možnostech programu v oblasti provádění analýz.

Zvládnutí látky nevyžaduje žádné předchozí znalosti, předpokládá se však znalost práce se systémem Windows v oblasti manipulace se soubory. Pokud máte zkušenost s jiným produktem z rodiny MS Office, můžete je plně využít, protože způsob ovládání a mnoho činností se provádí shodně jak v Excelu, tak např. ve Wordu.