Způsoby zobrazení modelu

Při práci s prostorovým modelem se dostaneme často do situace, kdy potřebujeme vidět model lépe, než jen jako změť čar (hran). K tomu, abychom se při zobrazení modelu přiblížili realitě, máme tři možnosti: skrytí neviditelných hran, stínování, tj. zobrazení ploch a fotorealistické zobrazení (render). Při vytváření modelu nám budou stačit první dvě, které najdeme v menu Zobrazit (viz obrázek vpravo) nebo v nástrojové liště Stínování. Nejrychlejší je samozřejmě použití přímého příkazu. Rendrování je záležitost dokončovacích prací na fotorealistickém zobrazení modelu.

Viditelnost

je příkaz, který ve výkrese skryje neviditelné hrany. Zadat jej můžeme přímo příkazem SKRYJ (HIDE) (což je nejrychlejší), z menu Zobrazit/Skrýt nebo tlačítkem, které je v nástrojových lištách Stínování nebo Render. Skrytí neviditelných hran je nejrychlejší způsob, jak vidět prostorové objekty realisticky. Pokud potřebujeme viditelnost zrušit, např. abychom mohli ukázat na neviditelnou hranu, je třeba vrátit zpět drátěný model (Zobrazit /Stínování /3D drátový). Pro modelování je skrytí neviditelných hran většinou dostačující. Oproti stínovanému zobrazení probíhá rychleji překreslování obrazovky při změně pohledu.

Poznámka: Pokud chceme, aby neviditelné hrany byly vidět ale byly odlišeny od viditelných, je možné toto nastavit v menu Nástroje /Možnosti/ Uživatelské nastavení /Nastavení skrytých hran. Tohoto lze s úspěchem využít při tvorbě výkresů do deskriptivní geometrie.

Stínování

je stav, kdy jsou vybarveny plochy. Dostaneme se k němu přímým příkazem SHADE nebo z menu Zobrazit /Stínování, kde si máme možnost vybraz ze čtyř druhů stínování, které se liší zobrazením hran a způsobem stínování na oblých plochách, případně z nástrojové lišty Stínování.

Povšimněte si, že na horní krychli je při stínovaném zobrazení vidět i přiřazený materiál. Toto zobrazení však není úplně přesné. Dokonalé zobrazení objektů s materiály dostanete až v rendrovaném zobrazení.

RENDER

Fotorealistické zobrazení scény je nejlepší způsob zobrazení modelu, který by měl odpovídat fotografii reálného objektu. V tomto případě je třeba mít do modelu začleněny materiály, světla, pozadí... Rendering je téma probrané v samostatné závěrečné části Vizualizace.