Rozdělení obrazovky

Rozdělení obrazovky na několik částí — výřezů (ViewPorts) — můžeme použít velmi často. Při kreslení v prostoru je současné zobrazení několika různých pohledů na výkres téměř nezbytností, neboť potřebujeme většinou vidět současně půdorys a aspoň jeden prostorový pohled či nárys. Ale i při kreslení rovinných výkresů oceníme, pokud můžeme současně vidět v detailu dvě vzdálené části výkresu.

Na listu Model, kde většinou pracujeme při vytváření modelu, jsou výřezy vázané – pravidelně rozmístěné po obrazovce. Pokud bychom pracovali v rozvržení (Layout), tak můžeme mít výřezy i nepravidelných tvarů volně rozmístěné po ploše. Z hlediska modelování se oba typy výřezů chovají v podstatě stejně. (Bližší informace o práci s výřezy v rozvržení najdete zde.)

Nastavení výřezů

Použijeme buďto přímo příkaz VÝŘEZ (VPORTS) nebo v menu Zobrazit/Výřezy. Musíme stanovit, na kolik výřezů chceme obrazovku rozdělit, a v případě většího počtu výřezů (3–4) ještě specifikovat způsob rozdělení okna(např. podélně, svisle apod.). Rozdělení můžeme provést několikrát po sobě, v tom případě se rozděluje aktuální výřez. Takto můžeme obrazovku rozdělit na libovolný počet výřezů. Při velkém počtu výřezů na malé obrazovce dostaneme pěkně nepřehledný zmatek. Ve všech nových výřezech se nám při tomto postupu objeví aktuální pohled na model.
Původní stav (jeden výřez přes celou obrazovku) dostaneme volbou Jeden (Single).

Rozložení výřezů je možné si pojmenovat (=uložit) a použít je i následovně. K práci s pojmenovanými rozloženími výřezů použijeme volbu Pojmenované výřezy. Při vytváření pojmenovaného rozložení výřezů si můžeme nastavit volbou 3D situaci, kdy v jednotlivých výřezech budou okamžitě různé pohledy na model (půdorys, isometrický pohled atd.). Pozor na to, že při některých pohledech se automaticky změní i souřadný systém.

Možnosti rozdělení obrazovky na tři výřezy.
Vpravo (Right) Vlevo (Left) Pod (Below) Nad (Above) HorizontálněVertikálně

Práce s výřezy

Při práci s výřezy v modelovém prostoru je třeba si uvědomit (a vyzkoušet) následující:

Je vhodné si zvyknout na jedno rozložení a obsah výřezů (např. půdorys a nárys vlevo, prostorový pohled vpravo), aby se nepletlo různé nastavení souřadných systémů v jednotlivých výřezech.