Plochy vzniklé změnou tloušťky rovinných křivek

Nejjednodušším způsobem, jak dostat plochu v prostoru, je změna vlastnosti Tloušťka (Thickness) u rovinné křivky. Tato vlastnost „vytáhne“ křivku nahoru — z úsečky vznikne list papíru, z kružnice dutý válec, z obdélníka krabice bez dna a vršku, atd. Změnu tloušťky provedeme buďto v okně vlastností (Properties), které dostaneme z menu Nástroje /Vlastnosti, nebo nejjednodušeji v kontextovém menu na pravém tlačítku myši při vybraném objektu či dvojklikem na objekt. Vlastnosti mají také vlastní tlačítko v hlavní nástrojové liště.

Poznámka: Tloušťka se vždy vytáhne do směru osy z. Pokud bychom změnili souřadný systém, tak můžeme tímto způsobem vytvářet plochy i do dalších směrů.