Modelace těles

V této kapitola probereme další způsoby modelace těles — odříznutí části tělesa či jeho rozříznutí, vytvoření skořepiny a otisku.

Odříznutí či rozříznutí tělesa   

Příkaz ODŘÍZNI (_SHELL) slouží k rozříznutí tělesa rovinou, přičemž můžeme určit, zda chceme ponechat obě části rozříznutého tělesa či jenom jednu. Najdeme ho v menu Kresli /Tělesa nebo ve stejnojmenné liště Tělesa.

Příkaz: ODŘÍZNI
Vyberte objekty: Vybereme objekty, které chceme rozříznout stejnou rovinou.
Vyberte objekty:
Zadejte první bod na rovině řezu [Objekt/Zosa/Pohled/XY/YZ/ZX/3body] <3body>: Zadáme rovinu řezu jedním ze způsobů uvedených níže.
Zadejte bod na požadované straně roviny nebo [zachovat Obě strany]: Určíme, zda chceme jen rozříznout (O), t.j. zůstanou obě části, nebo zda chceme opravdu odříznout část tělesa. V tom případě musíme ještě zadat bod na té části, kterou chceme ponechat. Tento bod nemusí ležet ani na tělese, ale hlavně ho nesmíme určit na řezné rovině.

Způsoby určení roviny (nejen řezné)

Section (Řez)   

vytvoří řez vybraného tělesa nebo těles rovinou. Rovinu řezu zadáváme obdobně jako v předchozím příkazu. Řez lze rozbít příkazem ROZLOŽ (EXPLODE) na jednotlivé entity a s nimi případně dále manipulovat jako s rovinnými křivkami. Najdeme ho v menu Kresli /Tělesa nebo ve stejnojmenné liště.


Na obrázku je ukázka různých způsobů rozřezání jednoho tělesa.

 • Původní těleso (na obr. zelené) bylo vytvořeno z klínu a hranolu (sjednocením). Od tohoto tělesa byl odečten válec a „roura“, která vznikla vytažením kružnice podél křivky.
 • Modrá tělesa vznikla rozříznutím rovinou rovnoběžnou s nárysnou (YZ) přičemž byly ponechány obě poloviny tělesa.
 • Červené těleso bylo rozříznuto rovinou zadanou třemi body, které byly zadány jako úhlopříčné rohy základního klínu. Byla ponechána jen jedna část tělesa.
 • Fialové těleso vzniklo uříznutím horní části rovinou rovnoběžnou s podstavou (XY).
 • Poslední je černý řez rovinou procházející středem tělesa.

  Skořepina (Shell)   

  Skořepinu můžeme vytvořit z libovolného objemového tělesa. Příkaz najdeme v menu Modifikace/ Editace těles nebo na stejnojmenné nástrojové liště. Není to přímý příkaz, ale volba v příkazu OBJEDIT /Těleso. V základní podobě příkazu zadáváme pouze tloušťku skořepiny. Tu je třeba volit reálně. Pokud zvolíme nesmyslnou tloušťku (většinou moc velkou) tak se příkaz neprovede. Také je třeba vědět, že skořepinu je z tělesa možné vytvořit pouze jednou. Že je těleso skořepina (tj. duté), poznáme v tomto případě až po jeho rozříznutí apod.

  Při tvorbě skořepiny je možné z tělesa odstranit některé stěny, a potom je do skořepiny okamžitě vidět. Následující zadávání vyrobilo z krychle o hraně 100 (vpravo) bednu tloušťky 5 (vlevo).

  Command:OBJEDIT /Těleso /Skořepina     nebo
  Vyberte 3D těleso: Vybereme krychliVybrat můžeme pouze jedno těleso
  Vyjměte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]: Ukážeme do horní stěny krychle Buďto se entrem posuneme dále nebo vybíráme další stěny, které se mají při tvorbě skořepiny odstranit.
  1 plocha byla nalezena, 1 bylo odstraněno.
  Vyjměte plochy nebo [Zpět/Odstranit/VŠE]:
  Enter
  Zadejte tloušťku skořepiny: 5zadáme tloušťku skořepiny.

  Otisk (Imprint)   

  Příkaz vytvoří na těleso novou plochu, která vznikne jako otisk připravené uzavřené křivky nebo jiného tělesa. Na věci s „rovnými“ stěnami (krychle, hranoly apod.) většinou stačí otiskovat rovinné křivky nakreslené na příslušné stěně. Na kulaté či zakřivené věci nezbývá nic jiného než otiskovat tělesa. Otiskem je potom vlastně průnik tělesa se stěnou. Po vytvoření otisku má nová stěna barvu tělesa, což může někdy klamat, protože při stínovaném zobrazení není např. nová zelená plocha na zelené stěně vidět. Bez problému je zobrazení při zapnuté viditelnosti nebo pří stínovámí se zobrazenými hranami. Pokud chceme mít otisknutou plochu dobře viditelnou, je dobré si ji přebarvit. S novou plochou je možné dále pracovat (vytahovat, posunovat apod.).

  Příkaz:OBJEDIT /Těleso /Otisk     nebo
  Vyberte 3D těleso:ukážeme Vybereme těleso, na které chceme dělat otisk. Pozor, vybrat můžeme pouze jedno těleso.
  Vyberte objekt, který chcete otisknout: ukážemeVybereme jednu uzavřenou křivku nebo těleso, které chceme na objekt otisknout.
  Vymazat zdrojový objekt [Ano/Ne] <N>: AMáme smazat původní (otiskovaný) objekt? Většinou bude asi odpověď ano.

  Na obrázku je ukázka toho, jak dopadne otisk křivky (srdíčka) a tělesa (válce) na krychli. Nově vzniklé plochy jsou pro větší názornost obarveny. Vlevo jsou původní nakreslené objekty, vpravo potom tělesa s novými plochami po jejich přebarvení.