Editace sítí

Plošné objekty (sítě ploch) nejsou příliš operativní, z hlediska následných úprav. Už v předchozích kapitolách jsem upozorňovala na to, že síť, která vznikne, ať už jako předdefinovaná nebo generovaná plocha, má jakousi hustotu elementárních 3Dploch, se kterou nelze v podstatě nic dělat. Hustoru sítí nelze měnit dodatečně, pokud je malá, je nutné plochu smazat, změnit hustotu sítě (proměnné surftab1 a surftab2) , a vytvořit ji znova.

Jedinou dobře utajenou možností, jak se sítěmi něco dodatečně je příkaz KEDIT (_Pedit), který znáte jako příkaz na úpravu křivek (rovinných i prostorových). Ve své variantě pro sítě umožňuje posunout vybraný vrchol sítě nebo síť vyhladit. Příkaz najdeme v menu Modifikace /Objekt /Křivka nebo v nástrojové liště Modifikace II. Povšimněte si, že o plochách není nikde ani slova. Po zavolání příkazu se nesmíte dát odradit výzvou
Vyberte křivku nebo [NÁsobně]:
a statečně ukázat na síť.

Následuje výběr z možností:

Takto vypadala původní plocha. Schody jsou vytvořeny jako 3DSíť.
Na následujících obrázcích je tato plocha vyhlazena. V zadní řadě je nastavena hustota sítě 10 ve směru osy x (M) a 4 ve směru osy y (N). V přední řadě je hustota sítě ve směru osy x 20 a v druhém směru 2.
Odleva je kvadratický a kubický splajn a třetí je Beziérova plocha, která je udělaná z menší původní plochy. Důvod je prostý. Beziérova plocha se nevytvoří, pokud v řezu je více než 11 vrcholů. Tuto skutečnost se ovšem dozvíte až v situaci, kdy se pokoušíte síť vyhladit.