Vytváření scén

Scény slouží ke spojení světel a pohledů. Jedna scéna může být například tvořena jediným vzdáleným světlem, aby bylo dosaženo efektu denního světla, zatímco ve druhé scéně můžete mít bodová světla a reflektory, což bude dělat dojem nočního osvětlení. Ve scénách lze také měnit mezi pojmenovanými pohledy a díky tomu pozorovat objekty z různých stran. Scény se nám objeví při rendrování, kdy můžeme mezi nimi vybírat.

Ke scénám se dostanete z menu volbou Zobrazit /Render/Scény nebo tlačítkem v nástrojové liště Render.

V tomto panelu můžete:


Pro scénu určujete: