Fotorealistické zobrazení scény
Render

K tomu, abyste mohli přistoupit k vytvoření fotorealistického zobrazení vašeho modelu, vede poměrně dlouhá cesta. Jednak musíme mít vytvořen kvalitní 3D model objektu a teprve potom můžeme přistoupit k nastavování věcí potřebných při rendrování. V předchozích kapitolách už byly probrány potřebné dílčí kroky, které odpovídají možnostem nabídky Render (viz obrázek vpravo) nebo této nástrojové lišty.

Vlastní rendrování spustíte z nabídky Zobrazit /Render příkazem Render nebo tlačítkem z nástrojové lišty Render. V jednotlivých krocích dokončovacího procesu potřebujete jen některé možnosti tohoto příkazu. V dalším textu se pokusíme vysvětlit všechny nabídky tohoto příkazu.

Co si v základním okně můžeme dovolit nastavit?