Region

Region je rovinný (plošný) útvar, který vznikne z libovolné uzavřené křivky. Příkaz najdete v nástrojové liště či nabídce Kreslení. S regiony je možné provádět množinové operace, je možné jim přiřazovat materiály, prostě chovají se jako papírové kousky modelu. Sám příkaz region je velmi jednoduchý, protože vyžaduje pouze zadání uzavřené křivky, která se má na region změnit. Podstatou práce s regiony je používání množinových operací. S pomocí množinových operací můžeme poskládat v podstatě libovolný tvar.

Oproti 3DPlochám má region výhodu v tom, že může vytvářet i oblé tvary (3D plochy jsou n-úhelníky). Regiony lze také použít jako definiční prvky pro generovaná tělesa.
Jedinou nevýhodou je podivné zobrazení regionů ve stínovaném zobrazení. Při tvorbě regionu záleží na tom, jak vypadal souřadný systém. Tam, kde byl kladný směr osy z, tak má region vrchní stranu. Při pohledech na vrchní stranu regionu je všechno v pořádku (plocha je neprůhledná, barevná či pokrytá materiálem), ale pokud se na region podíváte zespodu, tak je najednou průhledný (jsou vidět jen hrany). Je to poněkud rozčilující. Jedinou útěchou budiž to, že při rendrovaném zobrazení je všechno v pořádku. K těmto problémům se můžete snadno dostat v situaci, kdy s regiony začnete manipulovat (otáčet, kopírovat, různě přemisťovat).


Na obrázku jsou vlevo regiony, vzniklé z uzavřených křivek (kružnice, obdélníka, křivky), a vpravo regiony, které z nich vznikly množinovými operacemi.