Pohled na model z prostoru

Určení pohledu na model

Prostorové pohledy na model můžeme dostat dvěma způsoby: Buďto v nabídce Zobrazit/3D pohledy nebo příkazem 3DOrbit, který nalezneme také v nabídce Zobrazit nebo rychleji na tlačítku , které je výhodné si přidat do standardní nástrojové lišty.

Interaktivní nastavení pohledu (Orbit)

3D0rbit slouží k interaktivnímu nastavení pohledu pomocí myši (podobně jako k nastavení zvětšení, zmenšení a posunu většinou stačí kolečko na myši), ale nelze jej použít k nastavení přesně definovaného pohledu. Po vyvolání příkazu můžeme pomocí čtyř úchopových bodů na pomocné kružnici natáčet pohledem na model do všech směrů. Otáčením kolečka navíc můžeme vzdalovat a přibližovat pohled. Je zřejmé, že tento způsob natáčení pohledu na model je nejjednodušší a nejpohodlnější. Nebylo by ale vhodné, abyste ho považovali za jediný. Jsou situace, kdy budete muset použít i některý ze způsobů z nabídky nebo nástrojové lišty 3DPohledy. Použití orbitu a jeho možností pro nastavování perspektivních pohledů je probráno v kapitole o perspektivě.
 

Pro přesné nastavení pohledu na model je třeba použít příkazy z nabídky Zobrazit/3D pohledy. Zde máme následující možnosti:


Pojmenované pohledy

Pohledy na výkres lze pojmenovat pomocí příkazu Zobrazit/Pojmenované pohledy tak, že v tabulce pohledů přejmenujeme aktuální (current) pohled na své vlastní jméno. K pojmenovaným pohledům se můžeme vracet, případně jich využít při nastavování scén pro rendrování. Povšimněte si, že tabulka pojmenovaných pohledů obsahuje i informaci o tom, jestli v pohledu je či není zapnutá perspektiva.

Půdorysný pohled

Půdorysný pohled můžeme nastavit vůči globálnímu (World) souřadnému systému, vůči aktuálnímu souřadnému systému nebo vůči kterémukoli pojmenovanému souřadnému systému. Dostaneme ho buďto přímým příkazem PŮDORYS (PLAN) nebo v menu Zobrazit/3D pohledy/ Půdorys.


Poznámka: Nástrojová lišta Pohled obsahuje jen základní a izometrické pohledy na model a tlačítko pro pojmenované pohledy. Navíc obsahuje příkaz Kamera pro nastavení pohledu pomocí kamery a cíle (Target), tj určujeme z kterého bodu na který se díváme. Tento příkaz bude podrobně probrán v kapitole o perspektivě.