Množinové operace

Množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl) jsou základní konstrukční metodou pro práci s regiony a prostorovými tělesy. Pomocí nich můžeme spojovat regiony či tělesa do jednoho, snadno vytvářet otvory pořadovaných tvarů. Je třeba si dát pozor na vzájemnou polohu objektů – těžko můžeme dělat sjednocení, jestliže se např. tělesa vůbec nedotýkají. Příkazy najdeme v menu Modifikace/ Editace těles nebo použijeme tlačítka na liště Editace těles či přímé příkazy.

 Sjednocení (union)

slouží ke spojení několika objektů do jednoho. Postupně vybíráme jednotlivé objekty, které chceme spojit. Tuto operaci můžeme samozřejmě provést i několikrát po sobě.
Příkaz: SJEDNOCENÍ
Vyberte objekty: vyberu Vybíráme objekty, která chceme spojit do jednoho. Je třeba si uvědomit, že musí mít společný průnik nebo se alespoň dotýkat.
Vyberte objekty: vyberu
  . . .   vyberu

 Průnik (intersection)

vytvoří objekt, které vznikne společným průnikem všech zadaných. Postupně zadáváme objekty, jejichž průnik se má vytvořit. Průnikem je společná část všech objektů.

Příkaz: PRŮNIK
Vyberte objekty: vyberu Vybíráme tělesa, jejichž průnik potřebujeme. Při více tělesech pozor na to, že se vytváří společný průnik všech těles. Pokud neexistuje, po dokončení příkazu tělesa zmizí (průnik je prázdný).
Částečný průnik dvou skupin těles lze udělat pomocí příkazu KOLIZE (Interfere).
Vyberte objekty: vyberu

 Rozdíl (subtract)

odečte od vybraných objektů jeden nebo více dalších. Tímto způsobem lze do těles vytvářet otvory různých tvarů. Pozor na to, že u tohoto příkazu záleží na pořadí zadávaných objektů, podobně jako třeba u ořezávání. Nejprve zadáváme objekty, od kterých budeme odečítat (zůstanou v modelu) a potom objekty, které chceme, aby zmizely.

Příkaz: ROZDÍL
Vyberte tělesa a oblasti pro odečtení od .. Vybíráme objekty, od kterých chceme odečítat. Po ukončení výběru (možno i násobně) příkaz pokračuje
Vyberte objekty:vyberu
Vyberte tělesa a oblasti pro odečtení .. Vybíráme objekty, které chceme odečíst.
Vyberte objekty: vyberu