Možnosti tvorby prostorových modelů
Základní metody konstruování v prostoru

Kreslení v prostoru je podstatně náročnější než v rovině, ale můžeme tímto způsobem dosáhnout velmi realistických výsledků. Předem je třeba si velmi pečlivě rozmyslet, k čemu má námi vytvářený model sloužit a jaké postupy při jeho tvorbě použít.

AutoCAD umožňuje vytvářet tři různé typy prostorových objektů, které se liší zejména svými vlastnostmi a  možnostmi dalších úprav vytvořených prvků.

Pokud vytváříme model reálného objektu, měl by být ve svém výsledku „hmotný“. Plochy a křivky většinou používáme jako pomocné objekty, i když některé generované plochy nelze dostat jiným způsobem. Buďte si vědomi toho, že poměrně často budete prostorový model z AutoCADu ještě potřebovat zpracovávát dále, a proto je důležité, aby byl kvalitně vytvořen. Takové modely potom můžeme dále zpracovávát třeba směrem k lepší vizualizaci (např. v 3D Studiu nebo 3D Vizu) nebo je použít jako přídavek do jiných modelů (např. v architektonických nadstavbách a programech — Architectural Desktop nebo Revit).