Editační příkazy v prostoru

Při editaci objektů v prostoru vycházíme z dobré znalosti editace v rovině. Pro editaci objektů je třeba si uvědomit, že platí následující:

Prostorové editační příkazy

Všechny tři dále popsané příkazy najdete v menu Modifikace/ 3D operace nebo lze použít přímé příkazy. V nástrojových lištách tyto příkazy nejsou, pokud si je tam sami nepřidáte.

Otočení kolem osy

V rovině známe příkaz OTOČ, kterým otáčíme objekty kolem bodu. OTOČ3D je jeho prostorovou variantou, kdy otáčíme objekty kolem prostorové osy. Pokud nám prostorové otáčení nepřiroste k srdci, je možné si pomoci změnou souřadného systému a následným rovinným otáčením. Pokud otáčíte o známý úhel kolem osy, tak může být problém pouze ve správném určení směru otáčení (viz popis příkazu). Jestliže potřebujete referenčně otočit (neznáte některý úhel a budete ho chtít ukazovat), tak vřele doporučuji stěhovat souřadný systém. V rovině si většinou lépe dokážeme představit zadávání referenčních úhlů.

Příkaz: OTOČ3D
Vyberte objekty: vyberu Vybereme objekty, které chceme otáčet
Vyberte objekty: vyberu
  . . .   vyberu
Určete první bod na ose nebo definujte osy dle
[Objekt/posLední/Pohled/Xosa/Yosa/Zosa/2body]:
bod Zadáme dva body určující osu otáčení.
Dejte pozor na to, že pořadí bodů osy má vliv na směr otáčení. Máme pravotočivý systém. (Jestliže palec pravé ruky ukazuje orientaci osy, potom prsty ukazují směr otáčení.)
Další možností je určení osy otáčení výběrem z možností, pokud chceme otáčet kolem některé souřadné osy nebo chceme osu ukázat jako objekt (máme ji nakreslenou).
Určete druhý bod na ose:bod
Určete úhel otočení nebo [Reference]: úhelZadáme úhel otočení.

Zrcadlení podle roviny

V rovině známe příkaz ZRCADLI, kterým zrcadlíme objekty kolem osy. ZRCADLI3D je jeho prostorovou variantou, kdy zrcadlíme objekty podle roviny, kterou můžeme zadat třemi body nebo jakýmkoliv dalším způsobem, který známe z definování souřadných systémů.

Příkaz: ZRCADLI3D
Vyberte objekty: vyberu Vybereme objekty, které chceme zrcadlit
Vyberte objekty: vyberu
  . . .   vyberu
Určete první bod zrcadlící roviny (3 body) nebo
[Objekt/posLední/Zosa/Pohled/XY/YZ/ZX/3body] <3body>:
bod Zadáme tři body, které určující rovinu podle které se mají vybrané objekty zrcadlit.
Další možností je určení roviny výběrem z nabídky obdobně jako při určování souřadných systémů.
Určete druhý bod na zrcadlící rovině:bod
Určete třetí bod na rovině:bod
Vymazat zdrojové objekty? [Ano/Ne] :A nebo N Pokud chceme jen zrcadlový obraz, dáme A jinak N.

Prostorové pole

Rovinný příkaz pro vytváření pravidelně rozmístěných kopií POLE má také svou prostorovou variantu 3DPOLE. Umožňuje vytvořit kopie rozmístěné do řádků, sloupců a úrovní. Stejně jako u rovinného příkazu zadáváme vzdálenosti odpovídajících si bodů. Prostorová varianta polárního pole umožňuje vytvořit kopie objektů rozmístěné kolem osy v prostoru. Přikaz nemá na rozdíl od rovinného příkazu dialogové okno, ale musíme se vyrovnat s postupným zadáváním v příkazovém řádku.
 

Zadávání pro pravoúhlé pole

Příkaz: 3DPOLE
Vyberte objekty: vyberu Vybereme objekty, jejich kopie chceme pravidelně rozmístit
Vyberte objekty: vyberu
  . . .   vyberu
Zadejte typ pole [Obdélníkové/Polární] <P>: O Pro pravoúhlé pole zadáváme postupně počet řad, sloupců (stejně jako v rovině) a úrovní (do směru osy z).
Zadejte počet řad (---) <1>:3
Zadejte počet sloupců (|||) <1>:5
Zadejte počet úrovní (...) <1>:4
Určete vzdálenost mezi řadami (---): vzdálenost
(číslem nebo dvěma body)
Vzdáleností mezi sloupci (řadami, úrovněmi) se rozumí, stejně jako v rovinném příkazu, vzdálenost odpovídajících si bodů. Tedy ne velikost mezery, jak se někdy mylně chápe. Chceme-li naskládat hromadu kostek o hraně 25 přesně na sebe (bez mezer), tak budou všechny tři vzdálenosti 25. Kopie se v případě kladných hodnot skládají od originálního prvku do kladného směru os (y,x,z). Pokud některé číslo zadáme záporné, tak se v příslušném směru složí do opačného směru.
Určete vzdálenost mezi sloupci (|||):vzdálenost
(číslem nebo dvěma body)
Určete vzdálenost mezi úrovněmi (...):vzdálenost
(číslem nebo dvěma body)

Zadávání pro polární pole

Příkaz: 3DPOLE
Vyberte objekty: vyberu Vybereme objekty, jejich kopie chceme pravidelně rozmístit
Vyberte objekty: vyberu
  . . .   vyberu
Zadejte typ pole [Obdélníkové/Polární] <O>: P Pro polární pole zadáváme obdobné hodnoty jako pro polární pole v rovině, jen nemáme tak širokou variabilitu.
Zadejte počet prvků v poli: počet Celkový počet kopií (včetně originálního prvku).
Zadejte úhel vyplnění (+=pshr, -=vshr) <360>: úhel Pokud necháme úhel 360, dostaneme rozmístění kopií do celého kruhu. Pokud chceme nechat vyplnit jen menší část kruhu, musíme zadat jiný úhel. Vytváření pole začne vždy od originálního prvku. Kladný směr závisí hlavně na zadání osy pole (viz předchozí příkaz OTOČ3D). Pokud by vás zajímaly záhadné zkratky v příkazu, tak pshr = proti směru hodinových ručiček, vdhr = ve směru hodinových ručiček.
Otáčet kopírované objekty? [Ano/Ne] : A/N Při zadání A se budou prvky natáčet vůči ose, při zadání N zůstane jejich poloha vůči souřadnému systému fixní.
Určete střed pole: bod Tady by patřilo překladatele uškrtit. První výzva je naprosto zmateční, protože se po nás nechce střed (to bylo u rovinného příkazu), ale první bod na ose, kolem které se bude pole vytvářet. Na pořadí těchto dvou bodů zavisí orientace osy a tím i směr vytváření pole pro úhel vyplnění menší než 360.
Určete druhý bod na ose otáčení: bod