Čárové příkazy v prostoru (Drátěný model)

Drátěný (čárový) model dostaneme použitím rovinných kreslících příkazů, jen použitých ve třech souřadnicích. Většinou jsou tyto čárové věci používány jako pomocné konstrukce, které nakonec zlikvidujeme. Dobrá znalost konstruování v rovině je třeba například pro vytváření profilů vytažených či rotačních těles. Pokud je v modelu necháme, tak při rendrování se ztratí, protože nemají plošný charakter. Většinou je vhodné pomocné konstrukce umisťovat do samostatné hladiny, aby bylo možné ji vypnout nebo aby se nepotřebné konstrukce daly časem vymazat. Čáry rozmístěné v prostoru můžeme dostat následovně:

Poznámka: 3DKřivka i splajna vedená prostorem mají jednu základní nevýhodu: nelze je použít jako řídící křivku (cestu) pro vytažená tělesa (viz dále).