Souřadné systémy

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že body, které zadáváme myší, jsou vždy zadávány v půdoryse aktuálního souřadného systému. Také souřadnice bodů se vztahují vždy k aktuálnímu souřadnému systému. Navíc v jednotlivých výřezech můžete mít samostatně nastavené souřadné systémy. Dokonce některé změny pohledu na model (shora, zleva apod.) provedou automatickou změnu souřadného systému. Většina kreslících i editačních příkazů vlastně pracuje pouze v půdoryse, nebo v rovině s půdorysem rovnoběžné. Proto pro prostorové kreslení je bezpodmínečně nutné vědět, jak přemístit souřadný systém do libovolného místa v prostoru. K tomu slouží tzv. uživatelský systém souřadnic (User Coordinate System).


Určení nového uživatelského souřadného systému vyvoláme buďto příkazem USS(UCS) přímo z klavesnice, volbou Nástroje/Nový USS z menu nebo pomocí jednoho z tlačítek nástrojové lišty USS.

Souřadné systémy lze pojmenovat a přepínat mezi nimi pomocí jejich názvů. Pokud souřadný systém nepojmenujete, nemůžete se k němu vracet a musíte jej opět definovat. Pojmenované souřadné systémy budete potřebovat také v situaci, kdy chcete mít v několika výřezech stejně umístěný souřadný systém.

Definice souřadného systému

Při definování souřadného systému máte tyto možnosti:

Pojmenování (a zachování) souřadného systému

Pokud máme nastavený souřadný systém, můžeme ho pojmenovat. V tom případě se k systému můžeme kdykoliv vracet. Postup pojmenování souřadného systému je následující:

  1. Nadefinujeme souřadný systém jedním z postupů zmíněných v předešlém textu.
  2. Dostaneme se do tabulky souřadných systémů, nejčastěji z menu Nástroje/Pojmenovaný USS. V tabulce je posledně nadefinovaný souřadný systém ukryt pod názvem „bez názvu“ (unnamed). Klikneme na něj a přepíšeme ho na svůj vlastní název. Tím okamžikem souřadný systém v tabulce zůstane a můžeme jej dále používat (podobně se pracuje např. při pojmenovávání pohledů).

Jestliže chceme souřadný systém opakovaně použít, tak ve stejném okně jen vybereme požadovaný systém a nastavíme ho jako aktuální (Set current) — šipečka vlevo se přesune k tomuto systému, a systém se nastaví jako aktuální v aktuálním výřezu. Pokud chceme tentýž souřadný systém v několika výřezech, musíme postup opakovat pro každý výřez zvlášť.

Co se stane při změně souřadného systému