Základní plocha — 3DPLOCHA (3DFace)

Tento příkaz umožňuje vytvořit plochu v prostoru tak, že ji vyskládáme z čtyřúhelníkových nebo trojúhelníkových plošek. Při dostatečně malé velikosti se potom takto vytvořené plochy mohou jevit i jako oblé. Tyto základní plošky mohou mít neviditelné některé hrany, což umožní pomocí 3 a 4-úhelníků vyskládat i složitější plochy.
Příkaz 3DPLOCHA (3DFace) najdete v menu Kresli /Plochy nebo jako tlačítko v nástrojové liště Plochy.

Příkaz: 3DPLOCHA
Určete první bod nebo [Neviditelný]: bod1 Postupně zadáváme čtyři vrcholy plochy jak jdou dokola za sebou.
Určete druhý bod nebo [Neviditelný]: bod2
Určete třetí bod nebo [Neviditelný] <konec>: bod3
Určete čtvrtý bod nebo [Neviditelný] <vytvoř trojstrannou plochu>: bod4
Určete třetí bod nebo [Neviditelný] <konec>: N Výzva na zadání třetího a čtvrtého bodu se opakuje a můžeme jedním příkazem vytvářet navazující plošky (viz následující obrázek). Zadáváme postupně jednotlivé vrcholy plochy jak jdou za sebou. Pokud chceme, aby některá hrana byla neviditelná, zadáme N (Neviditelný) před prvním bodem této hrany.
Určete třetí bod nebo [Neviditelný] <konec>: bod5
Určete čtvrtý bod nebo [Neviditelný] <vytvoř trojstrannou plochu>: bod6
Určete třetí bod nebo [Neviditelný] <konec>: bod7 Jestliže chceme pouze trojúhelníkovou plochu, tak na výzvu pro čtvrtý bod dáme pouze Enter.
Určete čtvrtý bod nebo [Neviditelný] <vytvoř trojstrannou plochu>: enter
Určete třetí bod nebo [Neviditelný] <konec>: enter Ukončení příkazu

Tímto zadáním vznikne plocha podle obrázku: