Vizualizace

Zopakujme si pro pořádek, co všechno musíme udělat, abychom mohli prezentovat model, který bude co nejvíce odpovídat realitě. Některé postupy bychom měli znát z prostorového AutoCADu, jen se musíme podívat na jejich realizaci v ArchitecturalDesktopu, navíc přináší AD některé nové možnosti při tvorbě jednoduchého videa. Podle mého soudu se AD hodí k tvorbě velmi věrného reálného modelu, ale pro vytváření dynamických prvků (video, procházení objektem apod.) je třeba použít ještě další speciálnější software.

Aby náš model vypadal co nejvěrněji musíme zvládnout následující:

Poznámka: Praktický postup na reálném objektu je ukázán v komplexním příkladu. Další detaily naleznete v každé učebnici prostorového AutoCADu. Pokud chcete i v textu AutoCAD II na internetu.