Vytvoření vícepodlažní budovy

Obsah stránkyPříkaz
Svislé konstrukce budovy Concept/ Boundaries
Concept/
 
Vodorovné konstrukce Concept / Spaces  
Úpravy vícepodlažního objektu    

Vytvoření základů vícepodlažní budovy popíšeme s pomocí znalostí z kapitol o porostorech a ohraničeních. Půjde o postup tvorby modelu od celku k detailům.

Svislé konstrukce budovy

Svislé konstrukce budovy lze vytvořit pomocí hranic následujícím postupem:

 1. Jakýmikoliv prostředky Autocadu nakreslíme základní půdorys objektu, například podle následujícího obrázku.
 2. Zadáme příkaz Convert to boundaries z menu Concept/ Space Boundaries a vybereme volbu Edges (hrany).
 3. Na výzvu

  Select lines, arcs, circles, or polylines to convert into edges:

  Vybereme oknem všechny čáry půdorysu.
 4. Erase layout geometry? [Yes/No] : y

  Původní nakreslený půdorys smažeme.

  1 new space boundary(s) created.

 5. Objeví se dialogové okno pro nastavení vlastností hranic.
  Na listu Dimension zadáme, že chceme tvořit ohraničení, ze kterého vzniknou zdi (Solid form), že nechceme vytvářet prostory (Manage contain spaces nebude zatrženo) a nastavíme rozměry a zarovnání.
  Na listu Design rules nastavíme výšku celého objektu a vypneme závislost hranic na prostorech (viz otisky výše).
 6. Po uzavření dialogového okna máme svislé konstrukce objektu hotové.

Zpět na obsah stránky


Vodorovné konstrukce budovy

Pro vytvoření vodorovných konstrukcí musíme provést dvě věci:

Řezné roviny

 1. V menu Concept/Slice Floorplates najdeme příkaz Generate Slice.
 2. Number of slices <1>: 3

  Zadáne počet řezných rovin tj. počet poschodí, který chceme vytvořit.
 3. First corner:
  Second Corner or [Width]:

  Zadáme dva rohy obdélníka, nejlépe mimo objekt, který budeme chtít rozřezat.
 4. Rotation <0>: Enter

  Potvrdíme nulu, protože nechceme řeznou rovinou otáčet.
 5. Starting height <0>: Enter

  Chceme-li, aby první podlaží začínalo v nule, potvrdíme mabízenou hodnotu.
 6. Distance between slices <12>: 3300

  Poslední zadávanou hodnotou je vzdálenost mezi podlažími.
 7. Nyní musíme připravené řezné roviny připojit k objektu. K tomu použijeme příkaz Attach Object.
 8. Select slices:

  Vybereme všechny tři právě vytvořené řezné roviny
 9. Select elements to attach: 1 found

  Vybereme ohraničení. Tím se řezné roviny přiřadí k objektu:

Vytvoření podlaží

Pro vytvoření podlaží požijeme opět příkaz Convert to Boundaries, tentokrát s volbou SLice (z řezu). Po výběru řezných rovin je opět vyvolán dialog vlastností hranice a můžeme opět nastavit vlastnosti v souvislosti s rozměry hranic a prostory. V tomto případě je asi lepší nechat vlastnosti podle prostorů, pokud chceme podlahy a stropy dělat tímto způsobem. Druhou možností by bylo, nechat prostory opravdu jako „vzduchové – nehmotné“ objekty a podlahy a stropy realizovat později pomocí desek. Ve výsledku máme tři podlaží se kterými je možné dále pracovat. Vzhledem k tomu, že v modelu zůstala i původní konstrukce, je třeba v každém případě v objektech udělat pořádek.

Zpět na obsah stránky


Úpravy vícepodlažního objektu

Pokud máme budovu rozřezanou na podlaží, můžeme přímo do hranic začít vkládat okna či dveře. Druhou možností je převedení jednotlivých ohraničení na zdi, se kterými už potom můžeme dále pracovat podle příkazů v kapitole o zdech. K převodu ohraničení na zdi slouží příkaz Generate wals.

Zpět na obsah stránky