Úvod

Program AutoCAD Architectural Desktop (v dalším textu jen Architectural Desktop) je koncipován tak, aby v něm bylo možné navrhnout a vytvořit projekt obytného domu se všemi náležitostmi. Vychází z AutoCADu2000, jehož všechny funkce obsahuje. Proto práce v Architectural Desktopu je možná až po přiměřeném zvládnutí AutoCADu, nejen v rovině ale částečně i v prostoru.

Architectural Desktop v sobě zahrnuje dvě možnosti návrhu staveb. První je klasická cesta, která vede od návrhu půdorysné dispozice objektu, přes doplňování dalšími konstrukcemi až po tvar, který zahrnuje všechny potřebné součásti. Tato cesta je nejjednodušší pro menší objekty nebo tehdy, pokud použijeme již připravenou výkresovou dokumentaci. Příkazy potřebné pro tuto metodu konstruování jsou popsány v části Od detailu k celku.

Druhá metoda vychází z toho, že nejprve je modelován třírozměrný tvar celé budovy, bez ohledu na podlaží. Tento tvar je postupně zpřesňován, potom teprve rozřezán na podlaží, ohraničení modelu převedeno na zdi a dále lze pokračovat klasickou cestou. Tento způsob je vhodný u velkých staveb a pro architekty, kteří řeší koncepčně rozsáhlejší a složitější stavby, neboť je zde kladen důraz na postup od koncepce k detailu. Potřebné postupy najdete v části Globální pohled na model

Tento učební text vznikl jako podpora volitelného předmětu, který vyučuje Ústav informatiky FAST. Navazuje na podobně koncipované učební texty pro CAD systémy v rovině (AutoCAD I.) a CAD systémy v prostoru (AutoCAD II.) a předpokládá určité znalosti této problematiky. Odkazy na tyto učební texty jsou místy použity i v textu.

Text vychází z referenční příručky AutoDesku AutoCAD Architectural Desktop Rel. 3.3, učebnice Karla Pospíšila a zejména „výzkumů“ autorky a studentů výše jmenovaného předmětu, jimž tímto děkuji za celou řadu „objevů“ a upřesnění. Učební texty by se měly vyvíjet podle potřeb a dotazů čtenářů, proto neváhejte a své případné dotazy směřujte na autorku stránek. V současné době (léto 2004) je text přepracován pro Architectural desktop rel. 3.3, doplněn o další části a komplexní příklad. Text vznikl s podporou grantu Autodesk Academia.


V Brně léto 2004
Helena Novotná