Značky, odkazy, tabulky

Postup vytvoření tabulky dveří (oken, místností apod.)

  1. Zobrazím Toolbar Schedule–metric (přímé příkazy z menu mohou produkovat rozměry v palcích)

  2. „Označkuji“ dveře (okna …) — Door & Window Tags

    Pokračuji posledními dvěma body pro všechny dveře.

  3. Vytvořím styl tabulky (co v ní bude a jak bude vypadat) — Schedule Table Style

  4. Vložím tabulku do výkresu — Add Schedule Table

  5. Změny ve vzhledu tabulky (např. jinak setřídit)

Poznámka: Úpravy značek (nové značky) - Značky jsou bloky uložené v samostatných souborech ve složce ArchDesktop/Content. Lze je buď upravit nebo sem přidat nové (standardními postupy AutoCADu pro práci s bloky). Pozor na to, že bloky mají své atributy (např. číslo), které jsou používány v dalším.