Sestavy — Window assemblies

Obsah stránkyPříkaz
Vložení sestavy Design / Window Assemblies / Add Window Assembly
Vytvoření stylu pravidelné sestavy Design / Window Assemblies / Window Assembly Style
Vytvoření stylu nepravidelné či složité sestavy Design / Window Assemblies / Convert Linework to Window Assembly
Úpravy sestav Design / Window Assemblies / Modify Window Assembly

Okenní sestavy slouží k vytvoření složitějších oken, sestav obsahujících současně okna i dveře (např. okno s dveřmi na balkón) nebo složité prosklené části. S hotovou sestavou se zachází jako s dveřmi nebo oknem. Stejně se vkládá, stejným způsobem můžeme provádět dodatečné úpravy. Po vložení sestavy můžeme dokonce editovat na místě i její jednotlivé složky.

U sestav je nejdůležitější vytvoření návrhu sestavy, podle kterého potom vytváříme styl. Většinou je dobré si předem rozmyslet případně rozměřit a nakreslit sestavu na papír a teprve potom začít vytvářet styl. Podle složitosti výsledku můžeme sestavy rozdělit asi následovně:

Vložení sestavy do modelu

Sestavy se do modelu vkládají stejně jako okna či dveře příkazem Design/ Add window assemblies. V dialogovém panelu vybereme styl, ve kterém máme popsán návrh sestavy. Nedoporučuje se příliš měnit rozměry sestavy. Většinou je každá sestava natolik specifická, že se použijí rozměry nastavené ve stylu.

Zpět na obsah stránky


Vytvoření stylu pravidelné sestavy

Rozdělení, výplně, rámyNyní musíme nějakým způsobem určit pro sestavu tři věci:

Máme dvě možnosti, jak se k problému postavit. Statečnější (větší znalci) začnou hned skládat celou sestavu (horní pavouk) a „za pochodu“ do ní přidávají jednotlivé části. Druhá možnost je pro pečlivé a podle mého soudu je bezpečnější. Nejprve si nachystáme jednotlivá dělení, výplně, nastavíme parametry rámů (ve spodní části), všechno si pěkně pojmenujeme a teprve potom skládáme sestavu z předpřipravených kousků. První postup je asi jednodušší a použitelný u malých sestav — jedno dělení a dva až tři prvky (např. dvě různá okna). Druhý způsob se mi zdá bezpečnější v případě, kdy je třeba oblast sestavy násobně dělit.

Postupné vytváření stylu sestavy si ukážeme na konkrétním příkladu.
Na obrázku je sestava, které bychom chtěli dosáhnout. Skládá se z dvoukřídlých dveří, které mají nad sebou dvě ventilačky. Po stranách jsou dvě části, které mají pevnou skleněnou výplň. Výplně mají šířku 500 a horní část nade dveřmi má výšku 100.

Složení sestavy

Nyní se pustíme do složení připravených prvků dohromady do jedné sestavy. Začneme plnit strukturu sestavy v horní části pavouka v levé části okna.

Vybereme Primary grid (první dělení) a začneme vyplňovat pravou část okna. První dělení máme pojmenované „Základní dělení“. Dále přiřadíme, co bude součásti jednotlivých buněk: Default cell asignment je základní výplň (bude na krajích tj. ve všech nepřiřazených buňkách) a ve střední části bude další dělení (Nested grid). Třetím krokem je přiřazení rámů. Povšimněte si, že u naší sestavy chybí dolní část rámu. Posledním krokem je nastavení příčlí.

V pavouku nalevo nám přibude název druhého dělení, podle pojmenování v předchozím kroku (Druhé dělení). Přepneme se do něho a obdobným způsobem vyplníme okno. Dělení je připravené horizontání, v dolní buňce jsou dveře a v horní je opět další dělení. Povšimněte si, že jsou vypnuté rámy a ponechány jen příčle. Jinak bychom měli silný rám i kolem vnitřní části sestavy.

Třetí dělení upravíme obdobně. Všimněte si, že ventilačka je ve všech buňkách a opět jsou vypnuty rámy a ponechány příčle.

Nyní můžete ještě jednou přenést svůj pohled výše na obrázek sestavy. Rámy sestavy jsou hnědé (dřevěné), příčle jsou pro názornost zelené. Bílé rámy u ventilaček jsou součástí stylu okna, aby se případně s oknem otvírali. Otevření okna je provedeno dodatečně, protože jednotlivé součásti sestavy lze editovat i samostatně.

Poznámka: Pokud jsou dělení pravidelná, tak vlastně přiřazujeme výplně jednotlivým buňkám podle jejich pozice (horní, levá, střední,...). Kdybychom měli nepravidelné dělení nebo pravidelné dělení s více než třemi buňkami, tak přijde k užitku volba Type=Index (místo Location), kdy přiřazujem buňkám podle čísla. (Podrobnosti v další kapitolce.)

Zpět na obsah stránky


Vytvoření stylu nepravidelné sestavy

Nyní si podrobněji projdeme jednotlivé kroky.
Nachystat styly pochopitelně už umíme.
Stejně tak bychom měli být schopni nakreslit tvar sestavy, například podobný té na obrázku. Při kreslení dejte pozor na to, abyste měli přesně nakreslené čáry. Zejména zapomenuté čáry přes sebe nebo hrana složená ze dvou čar mohou natropit pěkný zmatek. Rozměry by měly odpovídat skutečným rozměrům budoucí sestavy.
Nyní přeměníme náš výtvor na okenní sestavu příkazem Design/Window Assemblies/ Convert Linework to WA. Posloupnost výzev bude následující:

Select linework:

Vybereme celou kresbu, nejlépe oknem.

Select baseline or Return:

Vybereme hranu, která má být spodní hranou sestavy. V tom případě se vytvořená sestava „postaví“, a to tak, že tato hrana zůstane na zemi. A sestava se postaví do směru osy z. Pokud dáme jen enter, tak vzniklá sestava zůstane ležet na zemi.

Erase layout geometry (<Y/N>):

Dotaz na smazání původní kresby. Záleží na vás, zda si pomocné kresby uchováváte (např. v samostatné hladině) nebo je hned likvidujete.


Abychom mohli sestavu upravovat, musíme si z ní udělat styl. To provedeme následovně:

  1. Vybereme vzniklou sestavu.
  2. V kontextovém menu na pravém tlačítku najdeme volbu Edit in place. V té vybereme uložení změn (Save changes) a uložíme je do nového stylu, který si pojmenujeme.

Posledním krokem je doplnění stylu o náplň buněk a nastavení rámů. Na obrázku je ukázka nastavení pro sestavu z předchozího obrázku. Všimněte si, že je použito označení buňky číslem a nikoliv umístěním.

Poznámka: Pokud je sestava natolik složitá, že není možné odhadnout, jak jsou buňky číslovány, je možné si značky buněk nechat zobrazit (v kontextu Cell Markers) a provést nastavení pro vybranou buňku (v kontextu Cell Assignment).

Zpět na obsah stránky


Úpravy sestav

Pokud máme sestavu vloženou do modelu, můžeme ji samozřejmě upravovat. Pokud potřebujeme opravovat její vzhledové vlastnosti, změníme styl. Samozřejmě tehdy, pokud se změny mají týkat všech sestav téhož stylu. Pokud chceme provádět změny u jednotlivé sestavy, například umístění ve zdi apod, použijeme příkaz Modify Window Assembly. Pokud chceme provést změnu u některého výplňového prvku (např. pootevřít dveře), tak je možné vybrat i součást sestavy a nejlépe v kontextovém menu si najít příslušnou volbu.

Zpět na obsah stránky