Schodiště a zábradlí — Stairs and Railings

Schodiště se do modelu vkládají samostatně bez zábradlí, které může být ke schodišti připojeno dodatečně. Zábradlí může být také umístěno samostatně — potom může tvořit například zábradlí kolem balkónu. Vzhled schodiště (schodnice, vzhled stupňů) stejně jako jiných objektů určujeme pomocí stylů. Tvar schodiště (kruhové, s mezipodestou...) určujeme při vkládání schodů do modelu.

Vložení schodiště

provedeme příkazem Design/ Stairs/ Add stair nebo tlačítkem stejného příkazu. V dialogovém okně při vkládání schodů nastavujeme:

Po nastavení hodnot v dialogovém okně umístíme schody do výkresu pomocí referenční hrany. Zadáváme bod na nástupní čáře (Flight start point) a potom další bod nebo body, které určují orientaci schodiště (Flight end point).

Vlastnosti schodiště

můžeme nastavit buďto předem nebo je použijeme dodatečně k úpravě již vloženého schodiště. Ve vlastnostech můžeme měnit:

Při změnách na těchto listech si musíme být vědomi toho, že jednotlivé hodnoty spolu souvisí a proto při změně jedné hodnoty se většinou některý další rozměr přepočítá. Zámeček u jednotlivých hodnot naznačuje, zda tuto hodnotu můžeme měnit nebo zda se bude počítat z jiných.

Styl schodiště

Ve stylu schodiště Stairs/ Stair styles určujeme hmotové a vzhledové vlastnosti schodiště. Můžeme určit množství a velikost schodnic, způsob jejich zobrazení v půdoryse i v modelu. Každý styl lze použít pro všechny tvary schodišť. Ve stylu nastavujeme hodnoty na následujících listech:

Schodnice a jejich vlastnosti

nastavujeme na listu Stingers:

Pokud má schodiště pouze jednu schodnici přes celou šířku schodů, zatrhneme zaškrtávátko Solid Slab a nastavíme pouze sílu schodnice (C-Slab Depth).
Pokud potřebujeme více schodnic nebo jednu schodnici menší šířky postupujeme následovně:

Jedna schodnice
 • Alignment - center
 • A - Offset - 0
 • B - Width - 300
 • Type - sadded
 • C - Waits - 300
 • D - Total - nepřístupné
 • E - 0
Dvě schodnice
 • Alignment - left (right)
 • A - Offset - 0
 • B - Width - 40
 • Type - housed
 • C - Waits - 200
 • D - Total - 500
 • E - 20

Zábradlí — Railings

Zábradlí může být součástí schodiště nebo stát sanostatně. Pokud je připojeno ke schodišti, jsou některé hodnoty nastaveny u schodiště, ke kterému patří (např. přesah u podesty). Pokud použijeme zábradlí jako samostatný prvek, nastavujeme všechny hodnoty rovnou u zábradlí a v jeho stylu.

Zábradlí mají styly, ve kterých je obrovská škála možností, jak může zábradlí vypadat. Pokud si porozumíte se základními anglickými termíny (posts - sloupky, rails - madla) a prohlédnete si návodné kresby, neměl by být problém zábradlí nebo plot vytvořit. Pokud opravdu vytváříte detainí model, tak si uvědomte, že můžete s úspěchem použít dva obecné postupy, vložení bloku do stylu (např. koule či lampičky nad sloupky, držáky madla na zdi apod.) či profily (madlo či sloupky netypického průřezu). Následující obrázek ukazuje, jak rozdílná mohou být zábradlí. Prostřední má přidán blok (skleněnou kouli) ke sloupkům, levé má vlastní profil horního madla.