Řezy a výřezy
Elevation & Section

Nástroje pro tvorbu řezů a výřezů nalezneme v menu Documentation nebo na nástrojových lištách. Postup při práci s řezy i výřezy je v podstatě totožný. Jediným rozdílem je to, že řezem (Elevation) se rozumí protnutí objektu jednou rovinou, kdežto při tvorbě výřezu (Section) můžeme zadat lomenou čáru, nad kterou se výřez bude budovat. Příkazy těchto nabídek nám umožňují:

Při práci s řezy (výřezy) postupujeme v následujících krocích:

 1. Definice řezné čáry.
 2. Vytvoření řezu.
 3. Úpravy řezu.

Řezná čára a její vlastnosti

Nejprve je třeba dostat do modelu řeznou čáru. To provedeme příkazem Add Elevation Line pro řez a příkazem Add Section Line pro výřez. Po ravdě řečeno by si stačilo vzít na vědomí výřezovou variantu.
Pro řez (Elevation) je komunikace velmi stručná:

Elevation line start point:

Zadám první bod řezné čáry ( pravděpodobně někde mimo nakreslené objekty).

Elevation line end point::

Zadám druhý bod řezné čáry.

Pro výřez je zadání řezné čáry mírně delší:

Create polyline for section:
Specify start point:

Zadám první bod řezné čáry.

Specify next point:

Specify next point:
...

Postupně zadávám další body řezné čára. Pokud už je mám všechny, zadám Enter.

Enter length <6096>:

Hloubka výřezu. Pokud vím, zadám hodnotu, pokud ne, tak ji mohu dodatečně změnit nebo nastavit podle rozměrů modelu.

Enter height <6096>:

K výšce výřezu se chovám obdobně jako k hloubce. Buďto ji znám (vím, do jaké výšky chci z modelu vyřezávat) nebo ji dodatečně nastavím podle výšky objektu.

V obou případech se zobrazí čára řezu spolu s naznačeným směrem, do kterého bude řez pohlížet. Pokud je tento směr špatně tak s vybranou řeznou čárou najdeme v kontextu příkaz Reverse, který převrátí výřez na opačnou stranu.

Již v této chvíli by bylo možné vygenerovat řez, ale je možná taktické si nejprve prohlédnout nastavení příslušné čáry. Příkazy Section resp. Elevation Line Properties vedou do stejného dialogového okna (viz následující otisk), kde můžeme změnit hodnoty pro řeznou čáru. Pokud nepotřebujete například svou vlastní výšku řezu, tak je možné zaškrnout přebrání hodnot z objektu.

Vytvoření řezu

 1. Vybereme řeznou čáry.
 2. V kontextovém menu na pravém tlačítku najdeme příkaz Generate Elevation (Section). Druhou možností je najít tentýž příkaz v menu nebo na tlačítku.
 3. Dostaneme dialogové okno, které je opět pro řez i výřez stejné.
  Význam nejpodstatnějších položek je následující:
  Result type (typ výsledku) určuje základní rozdělení. Budeme chtít rovinný řez (2D Section/Elevation...) nebo prostorový výřez (3D Section/Elevation Object).
  Selection Set — Musíme vybrat objekty, které chceme do řezo zahrnout.
  Placement (Umístění) — Zadáváme umístění vzniklého řezu. Při novém řezu zadáváme bod (v části New Object). Druhou možností je přepsat již existující řez nově vzniklým.

  Na následujících obrázcích je původní objekt a výřez v 3D a 2D podobě a řez objektem v 2D. Výřezy mají rozdílnou výšku řezu.

Úpravy řezu

Vzniklý řez je možné ještě dále upravovat. Změny můžeme provádět dvěma způsoby. Buďto změnou ve stylu řezu a nebo editací čar řezu, což s styly úzce souvisí. Nejsurovějším způsobem potom je rozbití řezu (2krát Explode), kdy se z řezu stanou obyčejné čáry.

Stylů pro řezy můžeme mít víc a v každém nastavené jiné vlastnosti (příkaz Section/ Elevation Style. Základem, který nejčastěji potřebujeme je změna barvy nebo typu čáry u jednotlivých logických celků v řezu. Toho můžeme dosáhnout dvojím způsobem. Ve stylu řezu jsou předdefinované kompomenty, kterým můžeme ve způsobech zobrazení nastavit různé barvy či typy čar. Pokud toto nepomůže, tak si můžeme vytvořit ve stylu vlastní pojmenované komponenty (třeba pro střechu) a příkazem Edit Linework jednotlivé čáry řezu (po jedné, nelze výběr oknem) k nové komponentě přiřadit.