Stavební prvky — Structural members
sloupy, trámy, výztuhy

Stavebními prvky se rozumí:

a se všemi se pracuje stejně.

Vložení prvku

Při vkládání (Add) všech prvků zadáváme styl (určující vzhled prvku) a potom v dialogovém okně případné rozměry. Prvky můžeme vkládat samostatně nebo jakou součást předem definované mřížky (nabídka Grids). Umístění prvku také můžeme v modelu naznačit utevřenou křivkou, podél které se potom prvek vloží. Na tuto činnost použijeme volbu Convert to.

Vložení prvku

Velmi dobře využitelná je předpřipravený knihovna (Structural member catalog), kde je značná škála základních tvarů stavebních prvků. Postup při práci je následující: