Otvory — Opennings

Obsah stránkyPříkaz
Vytvoření otvoru Design / Openings / Add Opening
Úpravy otvorů Design / Openings / Modify Opening
Posuny otvoru vůči zdi Design / Openings / Modify Opening / Properties / Anchor  
Úpravy zobrazení otvorů  

Vytvoření otvoru

Otvory vytváříme ve zdech (walls) nebo v ohraničení prostoru (boundaries). Otvoru určíme tvar a rozměry. I v případě vkládání oken nebo dveří se vytvoří otvor, do kterého jsou okna a dveře umístěny. Proto některé možnosti úprav otvorů (např. jejich umístění vůči zdi) jsou stejné i pro okna a dveře.

K vložení otvoru do zdi použijeme příkaz Design/ Opening/ Add Openings nebo tlačítko a dostaneme následující dialogové okno, ve kterém zadáme hodnoty pro požadovaný otvor a poté vybíráme zdi a umisťujeme do nich otvory.

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Predefined Shape
(tvar)
výběr Položka určuje možný tvar otvoru.
Height
(výška)
hodnota Zadáváme celkovou výšku otvoru.
Width
(šířka)
hodnota Zadáváme šířku otvoru.
Rise
(vzepětí)
hodnota Vzepětí zadáváme jen u některých tvarů otvoru, kde má smysl.
Automatic Offset (center)
(Automatický posun)
ano/ne Pokud je položka zaškrtnuta, můžeme nastavit vzdálenost, ve které se bude otvor vkládat od zadaného bodu. Tímto způsobem dostaneme snadno otvor do určité vzdálenosti od rohu zdi nebo od předchozího otvoru.

Zpět na obsah stránky


Úpravy otvorů

Vzhledem k tomu, že otvory nemají styly, můžeme měnit ty vlastnosti, které se nastavují při vkládání otvorů (tvar, výšku, šířku), případně detailnější vlastnosti týkající se umístění otvoru ve zdi. K úpravám otvorů použijeme příkaz Design/ Openings/ Modify Openings nebo tlačítko .

Dostaneme stejný dialogový panel jako pro vkládání otvorů a můžeme měnit nastavení jednotlivých hodnot. Pokud chceme měnit detailnější vlastnosti, použijeme tlačítko Properties v tomto panelu.

Zpět na obsah stránky


Úpravy umístění otvoru ve zdi

Umístění otvoru ve zdi můžeme přesně určit přes vlastnosti (Properties) ať už přímo při vkládání otvoru nebo při jeho úpravách. Na listu Anchor (Kotvení) můžeme podrobně specifikovat umístění otvoru ve třech směrech:

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Sekce Position along (X) — Pozice podél zdi
From
od (na zdi)
Start of curve (počátek)
Midpoint of curve (střed)
End of curve (konec)
Ve směru zdi určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů na otvoru (do).
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
do (na otvoru)
Start edge (počáteční hrana)
Center (střed)
End edge (koncová hrana)
Sekce Position within (Y) — Pozice napříč zdí
From
(od)
Left edge of curve width
Center of curve width
Right edge of curve width
Ve směru napříč zdí určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů na otvoru (do).
Levý a pravý okraj zdi závisí na tom, v jakém směru byla zeď kreslena. U otvorů navíc tento posun nemá žádný dopad. Podstatný bude až u posunování oken a dveří ve zdech.
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
(do)
Front (přední hrana)
Center (střed)
Back (zadní hrana)
Sekce Position Vertical (Z) — Umístění ve vertikálním směru
From
(od)
Bottom of curve height
Center of curve height
Top of curve height
Ve svislém směru určujeme, jak daleko od specifikovaného místa na zdi je jeden z určujících bodů na otvoru (do).
Distance
(vzdálenost)
hodnota
To
(do)
Bottom of object (spodek)
Center of object (střed)
Top of object (vršek)
Sekce Orientation — Orientace

Zpět na obsah stránky


Změny v zobrazení otvorů v půdoryse a modelu

Při základní nastavení Architectural Desktopu se nám otvory ve výkrese zobrazí takto:

což pravděpodobně neodpovídá našim potřebám. Potřebovali bychom asi dosáhnout následujícího:

 1. Zlikvidovat vyznačení otvoru — v modelu modrý obrys otvoru a v půdoryse modré křížené čáry přes otvor.
 2. V půdoryse chybí zobrazení nadpraží.

První úkol splníme snadno tak, že vypneme hladinu s otvory (měla by se jmenovat A-Opening-G). Dostaneme následující zobrazení:

Druhý úkol bude mírně složitější, ale také splnitelný. V Architectural Desktopu není zobrazení nadpraží součástí zobrazení otvoru, ale zobrazení zdí. Proto pro jeho zobrazení budeme upravovat styl zdi. Postup může být následující:

 1. Nejprve si připravíme půdu. Pomocí standardních funkcí AutoCADu — Linetype/ Load — do výkresu načteme čáru, kterou se kreslí nadpraží (čárkovanou se dvěma tečkami). Předpokládam, že už máte ve výkrese nastavené i vhodné měřítko čar (Ltscale).

 2. V menu Design/ Wall /Wall Styles vybereme styl zdi, který budeme chtít měnit a stiskneme tlačítko Edit.

 3. Zobrazí se dialogové okno Wall Style Properties, ve kterém zvolíme záložku Display prop (vlastnosti zobrazení):

  Vlevo nahoře vybereme Plan, protože chceme měnit způsob zobrazení v půdoryse, a zaškrtneme u Wall style zaškrtávátko Attached, protože chceme měnit jen pro vybraný styl zdi.

 4. Klikneme na tlačítko Edit display properties a dostaneme okno Edit Display Props

 5. V tomto panelu rozsvítíme žárovku u Above Cut Plane — chceme zobrazit věci nad řeznou rovinou. V tento okamžik bychom sice měly zobrazené nadpraží, ale plnou čarou. Proto ještě změníme na správný typ čáry.

  Výsledek našeho snažení by měl vypadat následovně.

Zpět na obsah stránky