Okna — Windows

Obsah stránkyPříkaz
Vložení okna Design / Windows / Add Window
Styly pro okna Design / Windows /
Dělá se naprosto stejně jako u dveří!!
Úpravy globálních vlastností oken Design / Windows / Modify window
Úpravy umístění oken ve zdi  

Vložení okna

Okna umisťujeme do zdí (walls) nebo do ohraničujících zdí (boundaries). Při vložení okna se vytvoří otvor požadovaného tvaru a do něj se vloží okno, jehož vzhled se většinou ovládá pomocí stylů. Po případném odstranění okna se otvor opět automaticky „zacelí“.

Na okna lze pochopitelně použít i editační příkazy AutoCADu (kopie, posun, otočení,...), okno při tom zůstane ve spojení se zdmi. Je možné okno vložit nebo přesunout mimo zeď, ale tato možnost asi nebude běžná.

Při vkládání oken použijeme příkaz Design / Windows / Add Window nebo tlačítko . Objeví se následující dialogový panel, ve kterém můžeme upřesnit způsob vložení a vlastnosti vkládaného okna. Jedním příkazem můžeme vložit i více oken (dialog je aktivní tak dlouho, dokud jej neukončíme).

PoložkaMožné hodnotyVýznam
Style
(styl)
Standard / vlastní styl Stylem určujeme tvar otvoru (obdélníkový, oválný...), typ okna (jednokřídlé, otočné...) a další detaily (šířka rámu, tloušťka skla...). Podrobný rozbor naleznete v oddílu o stylech oken.
Size
(velikost)
vyberu z nabídky Ve stylu okna lze nadefinovat nejběžnější rozměry okna. V tom případě můžeme vybrat rozměr z této nabídky.
Height, Width, Rise
(výška, šířka, vzepětí)
hodnoty Zadáváme konkrétní šířku (width) a výšku (height) pro vkládané okno. Položka vzepětí je dostupná jen pro některé tvary otvorů. Tyto ozměry vlastně určují velikost otvoru pro okno.
Automatic Offset/Center
(automatický posun)
nezaškrtnuto / hodnota Pokud není zaškrtnuto, okno se vkládá do místa, které určuje vkládací bod (viz. další postup při vkládání okna).
Při zaškrtnuté položce udává hodnota vzdálenost o kterou bude okno posunuto vůči zadávanému vkládacímu bodu. Lze s výhodou použít například tehdy, když okno chci umístit metr od rohu místnosti (vkládací bod dám do rohu, posun bude nastaven na 1000) nebo pokud chci vložit několik oken se známou vzdáleností mezi nimi.
Head Height
(výška vršku okna)
hodnota Tato hodnota umístění okna ve zdi ve vertikálním směru pomocí umístění horního okraje otvoru pro okno.

Select wall, space boundary or RETURN:

Vybereme zeď, do které chceme okno vložit.

Insert point or [STyle/WIdth/HEight/HEAd height/Auto/OFfset/Match/Undo]:

Zadáme vkládací bod, nejčastěji s využitím uchopovacího režimu. Definiční bod okna se umístí do tohoto bodu nebo při nastaveném posunu o tento posun.

Styly pro okna a úpravy oken

se dělají úplně stejně pro okna i dveře. Drobné rozdíly pochopíte sami z doprovodných obrázků.