Komplexní příklad

Následující příklad obsahuje tvorbu jednoduchého modelu domečku včetně základu tvorby výkresové dokumentace. Sestává se z několika na sebe navazujících cvičení, které reprezentují možný postup tvorby modelu. Ke každému cvičení je třeba prostudovat odpovídající části učebního textu, které jsou uvedeny na začátku každého cvičení.

Je jasné, že uvedený příklad nepostihne všechny aspekty jednotlivých příkazů. Proto není vhodné učit se Architectural Desktop jen na základě tohoto příkladu. Nejlepší by bylo, kdybyste si souběžně s probíráním tohoto příkladu a odpovídajících popisů příkazů stavěli vlastní model domečku, ať už vymyšlený nebo ještě lépe na základě svého půdorysu (na papíře nebo v AutoCADu).