Desky — Slabs

Desky mají mnohostranné použití. Mohou sloužit například jako stropy nebo podlahy. Stejně jako lze manipulovat s deskami (Slabs) lze manipulovat i se střešními deskami (Roof Slabs), které mají jen některé drobně odlišné vlastnosti. Desky lze sppojovat, ořezávat i vytvářet do nich otvory apod.
Obsah stránkyPříkaz
Vytvoření desky Design/Slabs/Add Slab
Styly pro desky Design/Slabs/Slab Styles
Nástroje pro práci s deskami Design/Slab Tools

Vytvoření desky

Desku můžeme do modelu dostat dvěma způsoby. Buďto ji budeme přímo vkládat zadáváním definičních bodů nebo desku vytvoříme na základě již nakreslené křivky nebo zdí. Druhý způsob je vhodný, pokud například deska bude stropem položeným na již nakreslených zdech nebo pokud má deska složitý tvar, který se nám vyplatí předem nakreslit.

Vložení desky

Při přímém vkládání desky Design/Slabs/Add Slab nejprve nastavíme parametry v dialogovém okně a potom zadáváme souřadnice jednotlivých rohů desky.

Vytvoření desky z nakreslených objektů

Při vytváření desky z nakreslených objektů Design/Slabs/Convert to slab, musíme mít připraveny zdi nebo křivky, které tvoří uzavřenou oblast. Postupně projdeme následující dialog:

Select walls or polylines:

Vybereme zdi nebo křivky tak, aby dohromady vyznačovaly uzavřenou oblast.

Erase layout geometry? [Yes/No] :

V případě zdí bude asi odpověď N (nemazat), v případě pomocné křivky bude asi odpověď Z (smazat křivku).

Creation mode [Direct/Projected]:

Způsob vytváření (viz výše) bude asi nejčastěji Projected pokud máme nakreslený průmět nebo tvar desky v rovině.

Specify base height<2400>:

Zadáme základní výšku desky

Specify slab justification [Top/Center/Bottom/Slopeline]:

způsob výškového zarovnání vůči bodům definičních objektů.

Jako poslední si v dialogovém okně vybereme styl desky

Zpět na obsah stránky


Styly

Styly pro desky

Pomocí stylů (Design/Slabs/Slab Styles) určujeme vzhledové vlastnosti desek. Kromě tloušťky a posunů (offset) vodorovně i svisle při zadávání je možné taky nastavit styl všem hranám desky. Tím můžeme celé desce dodat například zvýšený okraj. (Pokud chce změnit vzhled jen jedné hrany, použijeme příkaz Edit Slab Edges, kde můžeme přiřadit styl vybraným hranám).
Na listu Display Props můžeme klasicky nastavit zobrazení jednotlivých částí desek v modelu, půdorysu apod.

Styly pro hrany desek

Styly si můžeme připraviti pro hrany desek. Hranové styly nám umožňují přidat do stylu profil a tím například okap. Podrobnější ukázku naleznete v textu o profilech.

Zpět na obsah stránky


Nástroje pro práci s deskami

Nástroje pro práci s deskami nám umožňují dodatečně upravovat desky. Jejich možnosti se ukážou tehdy, když desky nemají jednoduché tvary, neznáme přesně jejich velikost a potřebujeme je upravit podle dalších objektů, nebo když potřebujeme do desek dělat otvory. Stejné nástroje můžeme použít i pro střešní desky, kde je navíc pouze možnost přidání vikýře.

Řezací a protahovací nástroje

Pokud umíte pracovat s příkazy na ořezávání a protahování čar v AutoCADu, tak nebudete nijak překvapeni, že s deskami lze provádět cosi podobného.

Editace uzlů

Desku lze upravovat, měnit její tvar a rozměry tak, že editujeme přímo vybraný uzel desky. Můžeme ho přímo posouvat do jiné pozice. Příkazy Add Slab vertex a Delete Slab vertex umožňují deskám uzly přidávat resp. ubírat. Přidání uzlů a jejich následný posun do nové pozice může pomoci při vytváření složitějších tvarů desek.

Otvory v deskách

Desku, která má uvnitř otvor, můžeme vytvořit i tak, že otvor „obeskládáme“ několika deskami, které spojíme (Join) dohromady. Tento postup je zdlouhavý a navíc mnohdy potřebujeme udělat otvor do desky dodatečně, například v okamžiku, kdy do modelu umístíme schodiště. Příkaz Slab Hole umožňuje udělat do desky otvor (případně z desky otvor odebrat). Postup pro přidání otvoru je jednoduchý:

  1. Nejprve musíme mít nakreslenou uzavřenou křivku (pline), která určuje tvar otvoru. Požadavek na to, aby křivka byla uzavřená je důležitý, jinak otvor nepůjde vytvořit.
  2. Teprve potom voláme příkaz na vytvoření otvoru, kde specifikujeme nejprve řídíci křivku a potom desku, do které se má otvor udělat.

Pokud chceme otvor odebrat, použijeme tentýž příkaz, který se hned prvním dotazem ptá, zda chceme otvor přidávat (Add) nebo odebírat (Remove).

Zpět na obsah stránky