English

Proděkanka pro vnitřní a zahraniční vztahy

pro funkční období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2018

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Proděkanka
doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Vědecké a odborné zaměření

Problematika využití odpadních látek jako sekundárních surovinových zdrojů pro výrobu stavebních hmot.
Výzkum a vývoj polymery modifikovaných cementových kompozitů.
Hmoty pro povrchové úpravy – příprava, testování a studium mikrostruktury.
Školitelka DSP – obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.

Délka praxe v oboru: 15 let

Zahraniční – časopisy, konference a knihy v cizím jazyce 15
Domácí publikace – celostátní časopisy, konference 68
Řešené výzkumné projekty (řešitel) 1
Členka oborové pedagogické rady – obor Stavebně materiálové inženýrství.
Členka oborové pedagogické rady – obor Městské inženýrství.
Tajemnice Asociace pro využití energetických produktů.