English

Ing. Michal Žoužela, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=zouzela.m

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazenívědecký pracovník
Funkcezástupce vedoucího
 
KancelářB131 (Veveří 95)
Tel. VUT541147286
Tel. jiný54 114 7286
Fax54 114 7288
E-mailzouzela (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Pagehttp://www.lvv.cz

 • Ústav vodních staveb – zástupce vedoucího
 • Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou.
 • Metody měření a vyhodnocování hydraulických charakteristik proudu.
 • Statistické zpracování dat, nejistota měřené veličiny, metrologie průtoku.
 • Modelový výzkum hydrotechnických objektů.
 • Návrh a inženýring stavebních, strojních a elektrotechnologických částí hydraulických okruhů a hydrotechnických laboratoří.
 • Měření a regulace vodohospodářských veličin.
 • Měření a stanovení komplexních charakteristik aeračních zařízení.
 • BR051 Hydraulika a hydrologie
 • BS001 Vodohospodářské stavby
 • BR004 Hydraulika
 • BR053 Využití vodní energie
 • BP053 Bakalářský seminář
 • CR003 Vybrané statě z hydrotechniky
 • CR05X Diplomový seminář
 • DR00X Doktorský seminář
 • Držitel Certifikátu pro výkon funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku v profilech s volnou hladinou.
 • Člen zkušební komise a předseda certifikační komise Certifikačního orgánu pro certifikaci pracovníků pro metrologickou činnost při Českém metrologickém institutu.
 • Odborný posuzovatel pro měření průtoku v profilech s volnou hladinou Referátu posuzování způsobilosti při Českém metrologickém institutu.
 • Člen komise SOVAK ČR pro metrologii.