English

doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=vesely.j

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazenídocent
Funkcečlen
 
KancelářB109 (Veveří 95)
Tel. VUT541147280
Tel. jiný54 114 7280
Fax54 114 7284
E-mailvesely (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav vodních staveb – člen
 • Hydraulika, vodohospodářské stavby,vodohospodářský
 • výzkum, fyzikální modelování, životní prostředí,
 • pohyb splavenin a korytotvorné procesy, dešťové
 • separátory,vodní cesty a plavba.
 • Vodní cesty a plavba.
 • Vodohospodářské stavby.
 • Fyzikální modelování.
 • Vodní stavby. Vodohospodářské stavby.
 • Veselý J. a kol.: Dešťové separátory (1.realizace
 • v ČR a SR v Benešově u Boskovic),LVS ÚVST FAST
 • VUT Brno, 1991-2
 • Veselý J. a kol.:Modelový výzkum VD Gries na řece
 • Salzach v Rakousku, pro TKW Salzburk, LVV ÚVST
 • FAST VUT Brno 1989-1993
 • Veselý J. a kol.:Fyzikální model přírodního spádo-
 • vého stupně na řece Morávce pod jezem Vyšní
 • Lhoty, LVV ÚVST FAST VUT Brno, 2001
 • Veselý J. a kol.: Studie transportu splavenin,
 • erozních a sedimentačních pochodů na Česko-
 • polském úseku Odry (km -3,93 až 3,978), pro
 • WWF Auen, SRN, ÚVST FAST VUT Brno 2002
 • Veselý J. a kol.: Souhrnné hodnocení splavenino-
 • vého průzkumu hlavních toků Povodí Odry. Souhrn
 • výsledků výzkumů provedených v letech 1962 až
 • 2000. ÚVST FAST VUT Brno 2002
 • VESELÝ, J.; MILERSKI, R.; MIČÍN, J., Vodohospodářské stavby, , ISBN 80-214-2896-1, CERM,s.r.o., Brno
 • PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU, Ottenstein