English

Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=bures.j

PracovištěÚstav geodézie
Zařazeníodborný asistent
Funkcečlen
 
KancelářB510 (Veveří 95)
Tel. VUT541147136
Tel. jiný541 147 212
Fax541 147 218
E-mailbures (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
gdbur[at]fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav geodézie – člen
 • Inženýrská geodézie
 • Aplikace GNSS
 • Inženýrská geodézie
 • Geodézie v podzemních prostorách
 • Stavební a průmyslová geodézie
 • Výuka v terénu IV
 • Metrologie a standardizace
 • od r.1995 do 2011 - správce počítačové sítě ústavu geodézie
 • od r.1999 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (podle zák. č. 200/1994 Sb.)
 • od r.2000 - člen předsednictva Českého svazu geodetů a kartografů
 • od r.2004 - člen komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně
 • od 2004 do 2010 - zástupce vedoucího Ústavu geodézie
 • od 2007 do 2011 - člen týmu Útvaru transferu technologií VUT v Brně pro obor Geodézie a kartografie
 • od r.2009 - předseda celostátní odborné skupiny pro inženýrskou geodézii Českého svazu geodetů a kartografů
 • od r. 2010 člen stálé komise pro státní doktorské zkoušky oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně
 • od r. 2011 - člen komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně
 • od r. 2011 - člen komise pro státní doktorské zkoušky pro obor Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně
 • od r. 2011 - člen Technické normalizační komise ÚNMZ (TNK 24) - Geometrická přesnost budov a staveb
 • od r. 2012 - člen zkušební komise ČÚZK pro udělování úředního oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb.
 • od r.2013 - člen komise pro státní závěrečné zkoušky pro obor Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze