English

prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=mohelnikova.j

PracovištěÚstav pozemního stavitelství
Zařazeníprofesor
Funkcečlen
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcečlen
 
KancelářD416 (Veveří 95)
Tel. VUT541147422
Tel. jiný41147422
Fax
E-mailmohelnikova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav pozemního stavitelství – člen
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – člen
 • AdMaS – člen
 • AdMaS VP2/VS2 - Egar – člen
 • Obvodové pláště budov
 • Stavební tepelná technika
 • Denní osvětlení a proslunění budov
 • Výuka předmětů pozemního stavitelství a stavební fyziky (předměty Tepelná technika, Akustika a denní osvětlení) v českém a anglickém jazyce
 • Vedení diplomových prací
 • Školitel studentů doktorského studijního programu
 • Spoluřešitel grantového projektu GAČR 101/05/H018 "Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí" (2005-2008)
 • Řešitel projektu dvoustranné česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce MŠMT Kontakt CZ-102 "Výzkum reálných celoročních podmínek osvětlenosti pro efektivní využití světlovodů v klimatických podmínkách ČR a SR" (2006-2007)
 • Řešitel projektu dvoustranné česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce MŠMT Kontakt MEB 080804 "Směrové charakteristiky difuzorů pro systémy světlovodů" (2008-2009)
 • Spoluřešitel LLP projektu "Education and Training on Renewable Energy Systems for Housing (ETRESH)" (2009-2011)
 • Spoluřešitel grantového projektu GAČR 101/09/H050 "Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí" (2009-2011)
 • Řešitel projektu dvoustranné česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce MŠMT Kontakt SK-CZ-0015-09 "Modelování denního osvětlení pro energeticky úsporné budovy" (2010-2011)
 • Odborné posudky v oblasti denního osvětlení a proslunění budov, tepelně technická posouzení stavebních konstrukcí
 • Člen normalizační komise ÚNMZ TNK 76 Osvětlení, člen mezinárodní komise CEN 169 Light and lighting /WG11 Daylight