English

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=slezingr.m

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazeníprofesor
Funkcečlen
 
KancelářZ420 (Žižkova 17)
Tel. VUT541147758
Tel. jiný54 114 7758
Fax54 114 7752
E-mailslezingr (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
vssle@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Pagehttp://vst.fce.vutbr.cz/zamestnanci/slezingr/default.html

 • Ústav vodních staveb – člen
 • -oblast úprav vodních toků a navrhování jezů
 • -revitalizace vodních toků
 • -návrh a posouzení vegetačního doprovodu vodních toků a nádrží
 • -posouzení a návrh stabilizace břehů nádrží
 • -aplikovaná a krajinná ekologie
 • zajišťování výuky v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v předmětech :
 • -hydrotechnické stavby I
 • -začleňování staveb do krajiny
 • -provádění staveb
 • -revitalizace vodních toků
 • -abrazní jevy na nádržích
 • -terénní praxe
 • -exkurze
 • Podrobnosti viz : http://vst.fce.vutbr.cz/zamestnanci/slezingr/default.html
 • -koordinační činnost programu mezinárodní výměny studentů a přednáškových pobytů pedagogů ERASMUS – SOCRATES pro vodní hospodářství a vodní stavby
 • -studentská tvůrčí činnost (STČ)
 • -univerzita třetího věku – přednáškové cykly vodní hospodářství a vodní stavby
 • -oborová pedagogická rada
 • -posudková činnost v oblasti stability břehů nádrží a vegetačního doprovodu vodních toků