English

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=hirs.j

PracovištěÚstav technických zařízení budov
Zařazeníprofesor
Funkcevedoucí
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcečlen
 
KancelářE514 (Veveří 95), P4-2.14 (AdMaS)
Tel. VUT541147920
Tel. jiný+420 5 4114 7921
Fax+420 5 4114 7922
E-mailhirs (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
hirs .j 57 @ gmail. com
Úřední hod.Dle domluvy emailem.
Home Pagehttp://www.fce.vutbr.cz/TZB/hirs.j

 • Ústav technických zařízení budov – vedoucí
 • AdMaS – člen (Senior researcher)
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – člen
 • AdMaS VP2/VS2 - Egar – člen
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Energetické hodnocení budov
 • Energetický management
 • Technika prostředí budov
 • Inteligentní regiony a informační modelování budov a regionů
 • Vnitřní prostředí budov a energie
 • Energeticky aktivní budovy
 • Heating of Buildings
 • Ventilation and Air Conditioning
 • Vzduchotechnika
 • Energetické hodnocení budov
 • Experimentální metody
 • Provoz a údržba soustav TZB
 • Vybrané stati z techniky prostředí
 • Teorie technických zařízení budov
 • Teorie vnitřního prostředí budov
 • Prorektor pro zahraniční vztahy VUT v Brně (od 2018)
 • Člen Vědecké rady VUT v Brně (2018-2022)
 • Člen komise SEI ČR pro zkoušení energetických specialistů dle zákona 406/2000. (od 2015)
 • Pověřený zástupce MPO ČR pro průběžné vzdělávání energetických specialistů na VUT v Brně dle Vyhlášky č. 118/2013 Sb.
 • Proděkan pro strategický rozvoj, vnitřní vztahy (2006-2010)
 • Proděkan pro vnější vztahy a marketing (2010-2014)
 • Člen Vědecké rady Fakulty stavební VUT v Brně (2006-2010), (2010-2014), (2014-2018), (2018-2022)
 • Autorizovaný inženýr - Technika prostředí staveb (TZB) (od 1999)
 • Člen zkušební komise ČKAIT - Energetické auditorství
 • Člen Rady Společnosti pro techniku prostředí
 • Předseda Územního centra Brno STP
 • Člen IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic)
 • Člen redakční rady vědeckého časopisu TOPENÁŘSTVÍ INSTALACE - ISSN 1211-0906 a ISSN 2336-4718 uvedeného v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (od 2008)
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu 3608V001 Pozemní stavby na FAST (2014-2018)
 • Předseda stálé komise pro obhajoby disertačních prací na FAST (2014-2018)
 • Člen oborové rady pro doktorské studium na FS ČVUT v Praze - obor: Technika prostředí (od 2008)
 • Energetický specialista - držitel osvědčení č.0657 vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb. (od 2009)
 • IBF - Stavební veletrhy Brno - člen hodnotící komise pro Zlaté medaile (od 2012)
 • P