English

prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=stastnik.s

PracovištěÚstav technologie stavebních hmot a dílců
Zařazeníprofesor
Funkcečlen
 
KancelářD239 (Veveří 95)
Tel. VUT541147507
Tel. jiný541147523
Fax
E-mailStastnik.S(at)fce.vutbr.cz
Úřední hod.Konzultační hodiny = pondeli 8,00 - 10,00 hod
Home Pagehttp://www.fce.vutbr.cz/THD/Stastnik.S

 • Ediční komise – člen (ediční referent)
 • Ústav technologie stavebních hmot a dílců – člen
 • Problematika stavební tepelné techniky v oblastech šíření tepla, šíření vlhkosti v pórovitých stavebních materiálech a konstrukcích, akustické vlastnosti stavebních materiálů a průvzdušnosti pórovitých staviv.
 • Dále problematika těžby, lomařství a úpravnictví nerostných surovin.
 • Využití statistických metod a teoretické základy mechanické technologie, teorie a metody optimalizace lineárních, kvadratických a dynamických úloh, příprava dat pro počítačové zpracování.
 • Hodnocení užitných vlastností stavebních materiálů, teorie optimalizace užití stavebních látek.
 • Využití numerických metod v úlohách v oblasti stavebnictví, simulační modely, využití výpočtového systému ANSYS.
 • Teorie programování (Pascal, C, Fortran, JSA), formální automaty.
 • Fyzika stavebních látek - přednášky, cvičení
 • Stavební izolace - přednášky, cvičení
 • Teoretické základy technologie - přednášky
 • Těžba a úpravnictví surovin - přednášky, cvičení
 • Počítačová příprava dat - přednášky, cvičení
 • Inženýrství technologických procesů - přednášky, cvičení (volitelný předmět)
 • Aplikovaný software - přednášky, cvičení
 • Optimalizace užití stavebních výrobků - přednásky
 • Tepelná ochrana budov - cvičení (PS)
 • Stavební akustika - cvičení (PS)
 • Sanace a rekonstrukce budov - část přednášek (PS)