English

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=bajer.m

PracovištěÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
Zařazeníprofesor
Funkcečlen
 
KancelářC207 (Veveří 95)
Tel. VUT541147311
Tel. jiný541147311
Fax549245212
E-mailbajer (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
kdbaj@fce.vutbr.cz
Úřední hod.Středa 8.00 – 9.45 hod.
Home Pagehttp://www.fce.vutbr.cz/KDK/bajer.m

 • Ústav kovových a dřevěných konstrukcí – člen
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – člen
 • Průmyslová rada - interní členové – předseda prům. rady (děkan Fakulty stavební VUT v Brně)
 • Personální komise – předseda
 • Kovové konstrukce
 • Konstrukce kombinované z oceli a betonu
 • Styčníky kovových konstrukcí
 • Modelování stavebních konstrukcí a konstrukčních detailů
 • Zesilování konstrukcí pod zatížením
 • Vedení přednášek, cvičení a seminářů předmětů:
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí
 • Speciální kovové konstrukce
 • Automatizace navrhování kovových konstrukcí I
 • Automatizace navrhování kovových konstrukcí II
 • Prvky kovových konstrukcí
 • Kovové konstrukce I
 • Kovové konstrukce III
 • Speciální kovové konstrukce
 • Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí
 • Modelování kovových konstrukcí
 • Specializovaný projekt
 • Diplomový seminář
 • Doktorský seminář
 • Individuální práce se studenty:
 • Vedení bakalářských prací
 • Vedení diplomových prací
 • Školitel studentů DSP Stavební inženýrství, studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby
 • Projekty z oblasti vzdělávání:
 • Spoluřešitel projektu FRVŠ TO A a Rozvoj laboratoře pro záznam rychlých dynamických dějů, 2007
 • Spoluřešitel projektu FRVŠ TO A a Rozšíření laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí, 2008
 • Spoluřešitel projektu FRVŠ TO A a Rozvoj a doplnění laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí, 2009
 • Řešitel projektu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, projekt ESF číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292
 • Řešitel projektu Posílení kvality studia bakalářského studijního programu Stavební inženýrství projekt OPVK číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0426
 • Výzkumná činnost:
 • Řešitel projektů GAČR
 • Statická a dynamická analýza skutečného působení lepených ocelových kotev, GAČR 103/05/0085
 • Teorie a skutečné působení prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli, GAČR 103/09/1258
 • Spoluřešitel projektů TAČR
 • Pokročilý software pro optimální návrh obecných styčníků stavebních ocelových konstrukcí, TA03010680
 • Pokročilý návrh zesilování ocelové konstrukce pod zatížením, TH02020301
 • Vedoucí výzkumného program programu Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií projektu AdMaS, VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0097 (do 4/2014)
 • Zástupce řešitele projektu LO1408 – AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie (2015-2019, MSM/LO)
 • Profesní aktivity:
 • Autorizovaný inženýr v oborech Mosty a inženýrské konstrukce a Statika a dynamika staveb, člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Člen Svazu stavebních inženýrů
 • Člen Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památkové objekty
 • Člen redakční rady recenzovaného časopisu Stavební obzor (2000–2004)
 • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro oblast Stavebnictví
 • Člen vědeckém výboru XXII. Mezinárodního sympozia – sanace 2012
 • Člen vědeckého výboru International Scientific Conference Basa' 2016, Sofia, Bulgaria
 • Člen vědeckého výboru International Scientific Conference Basa' 2017, Sofia, Bulgaria
 • Člen organizačního výboru Konference děkanů evropských stavebních fakult, 20