English

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=stepanek.p

PracovištěÚstav betonových a zděných konstrukcí
Zařazeníprofesor
Funkcevedoucí
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcečlen
 
KancelářE313 (Veveří 95)
Tel. VUT541147848
Tel. jiný+420541147848
Fax
E-mailstepanek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
stepanek.beton@volny.cz
Úřední hod.středa 13:00 - 14:30 mimo dnů zasedání VR FAST
Home Page

 • Ústav betonových a zděných konstrukcí – vedoucí
 • AdMaS – člen
 • Oborová rada DSP – Konstrukce a dopravní stavby – člen
 • Oborová rada DSP – Pozemní stavby – člen
 • Rada SP, obor Realizace staveb – člen
 • AdMaS VP2/VS1 - Konstrukce a dopravní stavby – člen
 • matematické modelování betonových a zděných konstrukcí, interakční úlohy, modely podloží
 • sanace, zesilování a rekonstrukce staveb
 • navrhování betonových a zděných konstrukcí, nelineární chování konstrukcí, optimalizace návrhu konstrukcí
 • Členství ve vědeckých a odborných společnostech, další kvalifikace
 • Sdružení pro sanace betonových konstrukcí – SSBK ČR od 1995
 • Autorizovaný inženýr (Statika a dynamika staveb) od 1996
 • Člen redakční rady Beton a zdivo 1997 – 2000
 • Člen TNK 36 “Betonové konstrukce” od 1998
 • Soudní znalec od 1999
 • Člen výboru České betonářské společnosti od 1999
 • International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), work group 18,
 • Environmentally compatible structures and structural materials od 2000
 • FIB (International Federation for Structural Concrete), subkomise 3.3 od 2001
 • Člen redakční rady celostátního časopisu BETON TKS od 2001
 • VR FAST 1997 – 2000, od 2002
 • Vědecké a odborné publikace (do 12/2002)
 • Mezinárodní 72
 • Čs. vědecké a odborné časopisy 24
 • Publikované příspěvky ve sbornících konferencí 79
 • Oponované výzkumné zprávy 22
 • Soudně znalecké posudky 28
 • Posudky a expertizy 173
 • Realizované projekty v zahraničí 6