English

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=kudrna.j

PracovištěÚstav pozemních komunikací
Zařazeníprofesor
Funkcečlen
 
PracovištěAdMaS
Zařazení-
Funkcevedoucí VP
 
Kancelář
Tel. VUT541148018
Tel. jiný+420 602 555 117
Fax
E-mailkudrna (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
kudrna.brno@gmail.com
Úřední hod.
Home Pagehttp://www.fce.vutbr.cz/PKO/kud/KudrnaPul.jpg

 • Ústav pozemních komunikací – člen
 • AdMaS – vedoucí VP
 • AdMaS VP2/VS1 - Konstrukce a dopravní stavby – člen
 • AdMaS VP2 – vedoucí VP
 • Navrhování vozovek pro různé požadavky, zatížení a materiály
 • Diagnostika vozovek, posuzování únosnosti, protismykových vlastností, nerovností, dopravního hluku a stanovení příčin poruch vozovek
 • Návrh údržby a oprav vozovek, využití systémů pro hospodaření s vozovkou (Pavement Management System)
 • Výzkum a aplikace nových zkušebních metod a materiálů, funkční zkoušky silničních stavebních materiálů a návrh vozovek s použitím funkčních zkoušek
 • Užití sekundárních materiálů a recyklačních technologií
 • Využití odpadních pneumatik, návrh a kontrola kvality gumoasfaltu, gumoasfaltových směsí a vrstev pro různá použití
 • Zpracování posudků a expertíz k dopravní infrastruktuře, zpracování norem, technických podmínek a předpisů
 • Snižování nehodovosti a dopravního hluku protismykovými a protihlukovými kryty vozovek
 • Navrhování vozovek
 • Diagnostika a návrh údržby a oprav pozemních komunikací
 • Technologie provádění pozemních komunikací